Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oczyszczanie afrykańskiej wody przy pomocy biotechnologii

W ramach zrealizowanego niedawno unijnego projektu opracowano metody i strategie umożliwiające budowę biologicznych systemów uzdatniania wody w krajach Afryki.
Oczyszczanie afrykańskiej wody przy pomocy biotechnologii
Naturalny niedostatek wody, lokalne choroby oraz konflikty zbrojne to tylko niektóre problemy, z jakimi boryka się kontynent afrykański. Te powiązane ze sobą wyzwania sprawiają, że zapewnienie bezpieczeństwa wodnego należy do najważniejszych zadań, przed którymi stoi Afryki.

Projekt "Biotechnology for Africa's sustainable water supply" (WATERBIOTECH) oparty był na zdobyczach wcześniejszych inicjatyw badawczych prowadzonych w regionie. Dzięki projektowi powstała wiedza specjalistyczna i praktyki, dzięki którym państwa afrykańskie mogą w sposób zrównoważony zarządzać zanieczyszczonymi zasobami wodnymi przy pomocy systemów biologicznych, w tym zielonych roślin i mikroorganizmów.

Badacze zebrali i przeanalizowali informacje niezbędne do planowania zarządzania odpadami i podejmowania decyzji. Dokonano oceny opłacalnych metod biotechnologicznych, wybierając najbardziej praktyczne rozwiązania i dostosowując je do konkretnych regionów. Ponadto wybranych partnerów przeszkolono we wdrażaniu zaadaptowanych biotechnologii uzdatniania wody za pośrednictwem serii warsztatów i konferencji.

Ważnym ustaleniem dokonanym przez uczestników inicjatywy WATERBIOTECH było stwierdzenie, że przyczyną nieskuteczności danej technologii uzdatniania wody są często problemy logistyczne i organizacyjne. W tym kontekście, w projekcie przygotowano dokument zawierający wytyczne i strategię, aby pomóc krajom we wdrażaniu różnych technologii uzdatniania.

Oczekuje się, że propagowanie metod bezpiecznego recyklingu wód ściekowych przez projekt WATERBIOTECH zmniejszy presję na naturalne zasoby słodkiej wody. Odzyskana woda mogłaby zastąpić wodę pitną w zastosowaniach niewymagających czystości spożywczej, znajdując zastosowanie w przemyśle, nawadnianiu upraw, spłukiwaniu toalet czy też praniu ubrań.

Sukces projektu WATERBIOTECH widać najlepiej na przykładzie korzyści dla rolników, oczyszczalni ścieków, władz lokalnych, decydentów i społeczności na terenach narażonych na niedobory wody.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Uzdatnianie wody, biotechnologia, zaopatrzenie w wodę, systemy biologiczne, gospodarka odpadami
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę