Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ANIMALCHANGE — Wynik w skrócie

Project ID: 266018
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Francja

Przyszłość hodowli żywego inwentarza a zmiana klimatu

Klimatolodzy z UE wykorzystali zbiory modeli oraz dane eksperymentalne, aby zbadać wpływ hodowli żywego inwentarza na zmianę klimatu i odwrotnie.
Przyszłość hodowli żywego inwentarza a zmiana klimatu
Zmiana klimatu zagraża zarówno bezpieczeństwu żywnościowemu, jak i sytuacji życiowej społeczności wiejskich ze względu na zmieniające się wzorce opadów, nasilanie się ekstremalnych zjawisk pogodowych i wybuchy epidemii nieznanych dotąd chorób. Jednocześnie globalny łańcuch dostaw żywności pochodzenia zwierzęcego i związane z nim zmiany w zagospodarowaniu gruntów przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Obecne polityki ukierunkowane na zahamowanie tych zjawisk mogą być niewystarczające i nie dość skuteczne.

Finansowany ze środków UE projekt ANIMALCHANGE (An integration of mitigation and adaptation options for sustainable livestock production under climate change) powstał w celu przygotowania dokładniejszych szacunków emisji oraz opracowania metod ograniczania emisji związanych z hodowlą żywego inwentarza. Oddziaływanie projektu wykracza poza granice Europy, gdyż uczeni zastosowali opracowane metody do szeregu różnych systemów w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

W tym celu uczestnicy projektu podjęli się opracowania licznych scenariuszy, modeli, ewaluacji i narzędzi wspierania polityki w skali gospodarstwa oraz regionu. Naukowcy zaktualizowali i udoskonalili wiele modeli emisji pochodzących z hodowli inwentarza żywego i strategii adaptacyjno-łagodzących związanych ze zwierzętami hodowlanymi.

Modele te i odkrycia dokonane w ramach projektu ANIMALCHANGE przetestowano w 24 gospodarstwach na terenie Europy, a także w Kenii i kilku krajach Ameryki Południowej. Wszystkie odkrycia zestawiono w formie raportów, które posłużą do wspierania decyzji politycznych w sferze adaptacji i łagodzenia.

Zespół zidentyfikował najbardziej odpowiednie scenariusze pod względem produkcji żywego inwentarza, wylesienia i produktywności ekonomicznej pod kątem dalszego dopracowania. Uczestnicy projektu starali się także ograniczyć niepewności dotyczące emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją żywego inwentarza w różnych regionach.

Projekt ANIMALCHANGE pomoże europejskim producentom żywego inwentarza w przystosowaniu się do skutków zmiany klimatu oraz przyczyni się do ograniczenia emisji z europejskich systemów hodowli zwierząt. Najważniejszym skutkiem projektu będzie lepiej poinformowana opinia publiczna, a także umocnienie naukowego spojrzenia na rolę systemów hodowli zwierząt w zmianie klimatu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Żywy inwentarz, hodowla, zmiana klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe, łańcuch pokarmowy zwierząt, zmiany dotyczące użytkowania gruntów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę