Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wzmocnienie badań nad promieniotwórczością

Dzięki środkom unijnym naukowcy europejscy zyskali dostęp do nowoczesnych laboratoriów umożliwiających badanie cząstek promieniotwórczych.
Wzmocnienie badań nad promieniotwórczością
W ostatnim czasie dokonano ogromnych postępów w badaniach nad atomami aktynowców (ekstremalnie promieniotwórczych pierwiastków, takich jak uran i pluton) przy pomocy magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). W Karlsruhe utworzono ośrodek doskonałości w dziedzinie badań nad aktynowcami metodą NMR, dysponujący nowoczesnym spektrometrem NMR służącym do badania stałych i ciekłych materiałów radioaktywnych.

Finansowany ze środków UE projekt EURACT-NMR powstał w celu zapewnienia badaczom jądrowym z całej Europy dostępu do światowej klasy instalacji NMR, zdolnych do radzenia sobie z próbkami o wysokiej radioaktywności. Projekt koordynowany był przez Uniwersytet w Cambridge, a podczas 2 lat jego realizacji laboratorium udostępniono na okres łącznie 100 dni w każdej z trzech dziedzin badań.

W ramach inicjatywy EURACT-NMR zrealizowano 14 wizyt naukowców z Belgii, Francji i Zjednoczonego Królestwa. Wsparcie otrzymało też 17 uczonych, w tym 8 doktorantów i początkujących badaczy.

Prace naukowców prowadzone dzięki projektowi EURACT-NMR omówiono podczas końcowych warsztatów, co pozwoliło na podkreślenie ich dokonań.

Otwierając drzwi ważnego centrum doskonałości badań NMR nad aktynowcami, projekt przyczynił się również do rozpowszechnienia wiedzy oraz technik wśród innych zakładów i instytutów w całej Europie. Wynikiem końcowym jest szybki postęp rozwoju paliw jądrowych oraz technologii utylizacji odpadów jądrowych, prowadzący do poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Promieniotwórczość, cząstki promieniotwórcze, atomy aktynowców, pierwiastki promieniotwórcze, magnetyczny rezonans jądrowy, paliwo jądrowe, utylizacja odpadów jądrowych, bezpieczeństwo energetyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę