Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe światło na biochemię pojedynczej komórki

Komórki mogą zawierać te same informacje genetyczne (genom), niemniej ich cechy różnią się wg różnic fenotypowych. Zrozumienie tych różnic wymaga zaplecza technologicznego i rozdzielczości umożliwiającej wizualizację pojedynczej komórki.
Nowe światło na biochemię pojedynczej komórki
Ostatnie badania doprowadziły do opracowania mikrooznaczeń do systemu spektrometrii masowej (MAMS), które pozwalają na prowadzenie analiz na poziomie pojedynczej komórki. W ramach finansowanego ze środków UE projektu DISC-MS naukowcy przeprowadzili skuteczną walidację tej techniki na modelu jednokomórkowym Saccharomyces cerevisiae, zaliczanego do eukariotów. Metodyka analityczna oraz pozyskane dane biologiczne poddawano walidacji badając odpowiedzi komórek monitorujących na wprowadzane modyfikacje środowiskowe i genetyczne.

Badanie pilotażowe prowadzone na Saccharomyces cerevisiae wykazało, że różnice fenotypowe odpowiadały zróżnicowaniu poziomu 1,6-bifosfonianu fruktozy (F16BP) w komórkach. F16BP to metabolit wykazujący wg powszechnej opinii działanie ochronne w przypadku urazów niedokrwiennych (brak dopływu krwi).

Rezultatami projektu były trzy recenzowane publikacje oraz rozpoczęcie niezależnego projektu badawczego przez jednego z członków z zespołu projektowego. Wyniki projektu opublikowano na stronie internetowej projektu oraz prezentowano w trakcie głównych zjazdów i warsztatów.

Walidowana platforma MAMS pozwala na prowadzenie dalszych badań nad metabolomiką pojedynczych komórek i innych organizmów. Po raz pierwszy możliwa jest ocena zróżnicowania metabolicznego między dwiema komórkami, w celu zidentyfikowania właściwości, które zwiększają zdolności adaptacyjne i wytrzymałość komórek. Technika ta pozwoli również na stworzenie precyzyjnych modeli biologicznych do badań fenotypów lekooporności w oparciu o aktywność metaboliczną.

Ta najnowsza technologia umieści UE na czele w sektorze biotechnologii, w szczególności w odniesieniu do zagadnień metabolomiki pojedynczej komórki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę