Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

QuRelSim — Wynik w skrócie

Project ID: 272113
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Symulacje kwantowe

Zespół jednego z finansowanych przez UE projektów badawczych zajął się wyznaczaniem nowych granic w dziedzinie symulacji układów spełniających teorię relatywistycznych pól kwantowych. Jest to obszar fizyki teoretycznej o dużym znaczeniu między innymi dla fizyki wysokich energii, chemii kwantowej i symulacji komputerowych.
Symulacje kwantowe
Relatywistyczna mechanika kwantowa zajmuje się propagacją cząstek o niezerowej masie spoczynkowej z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła, umożliwiając również uwzględnienie cząstek o zerowej masie spoczynkowej. Sprawdza się ona lepiej od pierwotnej mechaniki kwantowej między innymi pod względem przewidywania istnienia antymaterii i spinu elektronowego. Kluczowym produktem teorii jest równanie Diraca, z którego te przewidywania wynikają automatycznie.

Finansowany ze środków UE projekt badawczy QURELSIM ("Quantum simulations of relativistic systems") pozwolił otworzyć nowe, ważne kierunki badań w tej dziedzinie. Jego zakres objął wybrane scenariusze symulowania relatywistycznych układów kwantowych w kontrolowanym układzie kwantowym (na przykład układów uwięzionych jonów) z wykorzystaniem architektury komputera kwantowego.

Szczegółowe badania dotyczyły między innymi interakcji między fermionami Diraca i Majorany, symulacji fenomenologicznych potencjałów w chromodynamice kwantowej, frakcjonalizacji ładunku i efektów topologicznych dla pól Diraca oraz spontanicznej symetrii przy interakcjach fermionów.

Ważnym osiągnięciem było odkrycie protokołu wydajnego symulowania kwantowego teorii fermionowych i bozonowych w jonach uwięzionych. Zespół badawczy posłużył się symulacją kwantową modeli Hubbarda i Fröhlicha, a zastosowane metody mają również implikacje dla nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego.

Projekt poszerzył wiedzę badaczy na temat metod symulowania kwantowego operacji niemożliwych fizycznie, ale dających się obliczyć, i dał dowód wszechstronności tych metod. Przeprowadzone badania znajdą szerokie zastosowanie w wielu pokrewnych dziedzinach, między innymi w fizyce wysokich energii, chemii kwantowej, optyce kwantowej i symulacjach komputerowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę