Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Hydro-Mars — Wynik w skrócie

Project ID: 272947
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Marsjańska glina może kryć dowód na istnienie wody

Intrygująca metoda badania marsjańskiej gliny może być pomocna w zdobywaniu wiedzy o dawnej działalności wody na Czerwonej Planecie.
Marsjańska glina może kryć dowód na istnienie wody
Analiza możliwości istnienia życia na Marsie jest jednym z głównych zagadnień podejmowanych w ramach badań Czerwonej Planety, prowadzonych przy pomocy najnowocześniejszych sond i zaawansowanych technicznie przyrządów, w które wyposażone są łaziki. Jeden z obszarów badań, który mógłby rzucić światło na tę sprawę, obejmuje próby odkrycia, czy minerały ilaste na Marsie powstały w wyniku procesów hydrotermalnych. Zajęto się tym w ramach projektu HYDRO-MARS finansowanego ze środków UE.

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy spektroskopowej i mineralogicznej krzemianów warstwowych – glin – z podmorskich ujść hydrotermalnych na Ziemi zespół projektu zastosował wyniki tych analiz do danych z Marsa uzyskanych za pomocą teledetekcji przy użyciu podczerwieni. Przeanalizowano 70 próbek gliny z dna morskiego o składzie podobnym do glin marsjańskich, skupiając się na 35 próbkach gliny o odpowiednich właściwościach. Szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze minerały żelaza i magnezu, takie jak talk i nontronit.

Badania objęły konkretnie kilka rodzajów analizy rentgenowskiej i spektroskopii, jak również badania geochemiczne, termograwimetryczne i mikroskopowe. Wyniki tych badań ujawniły po pierwsze nowe informacje na temat podstawowego składu mineralogicznego glin z dna morskiego i natury minerałów w nich zawartych. Przyniosły one również nowe informacje o charakterze glin na Marsie, wskazujące zdecydowanie na procesy hydrotermalne w niektórych osadach.

Na podstawie tych i poprzednich wyników uczestnicy projektu opublikowali artykuł wykazujący, w oparciu o analizy widmowe, obecność na Marsie glin z zawartością minerałów mieszanopakietowych, w szczególności minerałów mieszanopakietowych typu kaolinit-smektyt. Zespół wydał również publikację o glinach z zawartością pierwiastków żelazo-magnezowych z wód podziemnych na Marsie. W publikacji utrzymuje się, że w przyszłych badaniach egzobiologicznych priorytetowe miejsce powinny zajmować środowiska hydrotermalne pod powierzchnią Marsa.

Ukażą się również dwie inne publikacje na pokrewne tematy, które wraz z końcowymi wynikami projektu mogą radykalnie poszerzyć naszą wiedzę o historii wody na Marsie. Może to z czasem pomóc w ponownej ocenie możliwości istnienia życia w przeszłości na tej planecie i przyczynić się do udzielenia odpowiedzi na jedno z najbardziej fundamentalnych pytań ludzkości dotyczących wszechświata.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę