Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ wieku i hormonów na korzenie boczne

Zależność między starzeniem się a hormonami roślin pozostaje słabo poznana, ostatnie badania rzuciły jednak pewne światło na to zagadnienie. Grupa badaczy finansowanych ze środków UE podjęła się scharakteryzowania związanego z wiekiem zróżnicowania w tworzeniu korzeni bocznych pod działaniem strigolaktonu.
Wpływ wieku i hormonów na korzenie boczne
Badania wykazały, iż strigolaktony, hormony roślinne zwykle uczestniczące w komunikacji roślin z glebą, odgrywają również rolę w hamowaniu wytwarzania korzeni bocznych. Ma to ujemny wpływ na propagację rośliny, która uzależniona jest od wytworzenia tych korzeni. Właściwości fizjologiczne, takie jak wiek, również wydają się uczestniczyć w tworzeniu korzeni a wstępne dowody sugerują, iż proces ten regulowany jest poprzez szlak sygnałowy strigolaktonu.

Projekt ADVROOTAGESTRIG2010 ("Age related changes in strigolactone control of adventitious root initiation") ma na celu dalsze zbadanie zależności pomiędzy wiekiem a strigolaktonami w procesie tworzenia korzeni. Partnerzy projektu używali do badania modyfikowane organizmy roślinne, skupiając się na kilku etapach rozwojowych.

Zbadali rolę strigolaktonu tworząc syntetyczną cząsteczkę przypominającą hormon i łatwowykrywalną. Był to analog przydatny do pomiaru wysokiej aktywności biologicznej w fazie kiełkowania oraz podczas hamowania rozwoju korzeni.

Oceniano również wpływ starzenia na wydajność wzrostową korzenia. Badanie prowadzono na fragmentach łodygi grochu w różnych położeniach węzłowych i fragmentach węzłowych pobranych od roślin wysianych w różnych odstępach czasu. Wydaje się, że nie zachodzi zjawisko kontrolowanej indukcji wzrostu korzenia związane z wiekiem. Spowolnienie aktywności wzrostowej korzenia, obserwowane w późniejszych etapach cyklu życia wydaje się być również niezależne od czynności strigolaktonu.

Badania te poszerzyły wiedzę naukową w tej dyscyplinie i utorowały drogę dalszym badaniom. Jeśli chodzi o rozwój umiejętności, projekt ułatwił wymianę wiedzy między kilkoma uczestniczącymi w nim laboratoriami, zajmującymi się na co dzień badaniami w dziedzinie regulacji hormonalnej wytwarzania korzeni bocznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę