Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ogromny potencjał systemu oczyszczania wody opartego na nanowłóknach

Jakość wody w samolotach stała się w ostatnim czasie źródłem poważnych zastrzeżeń sanitarnych, co doprowadziło do przyjęcia nowych przepisów w wielu krajach. Badacze podjęli się rozwiązania tego problemu, wykorzystując nanotechnologię do stworzenia filtra oczyszczającego wodę używaną na pokładach samolotów.
Ogromny potencjał systemu oczyszczania wody opartego na nanowłóknach
Zanieczyszczenia wody w samolotach, czy to pochodzące z ujęcia wody, czy z samego systemu składowania, stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia ze względu na ryzyko rozwoju szkodliwych drobnoustrojów. Problem pogarsza fakt, że stojąca woda w systemach składowania na pokładzie samolotu jest dogodnym miejscem dla rozwoju bakterii.

Celem finansowanego przez UE projektu NEFELE (Nano- electrospun filter for efficient liberation & encapsulation of acticides for water treatment in transportation applications) było ustanowienie i udoskonalenie niedrogich i skutecznych rozwiązań. Badacze zamierzali stworzyć system na bazie pustej matrycy z nanowłókien wypełnianą substancją biobójczą, który będzie wychwytywać i zabijać drobnoustroje wprowadzane do układu wodnego w samolocie bez wpływu na jej smak.

Takie podejście pozwoliło opracować lekki moduł z wymiennymi wkładami z nanowłókien, który można instalować w istniejących samolotach i który skutecznie filtruje i niszczy drobnoustroje. Układ wprowadza ponadto do wody substancję biobójczą, aby zmniejszyć ryzyko późniejszego zakażenia. Układ do oczyszczania wody wychwytuje i niszczy wirusy i bakterie, ponieważ włókna polimerowe tworzące matrycę materiału są puste w środku, porowate i zawierają wewnątrz substancję biobójczą.

Następnie zaprojektowano instalację testową z obudową ze stali nierdzewnej, taką jak w przypadku obecnie stosowanych systemów filtracji wody. Dane z testów w projekcie NEFELE obejmowały wymagane parametry szybkości przepływu, czasu i objętości wody. Szczególny nacisk położono na zaprojektowanie filtra NEFELE, który skutecznie oczyszczałby wodę przy danej szybkości przepływu bez ulegania uszkodzeniu.

Przeprowadzono program testów membran filtra, aby określić działanie biobójcze i wyciek substancji biobójczej. Zebrano dane na temat zakażenia wody drobnoustrojami i ciałami stałymi. Przeanalizowano próbki w kierunku całkowitego zawieszonego materiału, dystrybucji wielkości cząstek i wpływu na środowisko. Skuteczność substancji biobójczej oceniano poprzez narażenie znanych kultur na filtr a następnie analizę próbek filtratu.

Na koniec przeprowadzono badanie, aby ustalić najlepsze metody wdrożenia technologii NEFELE do przemysłu lotniczego i ankiety wśród operatorów, aby sprawdzić, czy planują zastosować tę technologię. Określono też koszty wdrożenia pełnego układu produkcji i inspekcji oraz wybrano lokalizację.

Prace i wyniki projektu NEFELE w postaci skutecznej, lekkiej i niedrogiej technologii umożliwią liniom lotniczym wypełnienie obowiązku, jakim jest dostarczenie pasażerom bezpiecznej wody pitnej. Technologia ta gwarantuje możliwość zapewnienia bezpiecznej wody pitnej niezależnie od jakości źródła poprzez skuteczny i opłacalny system oczyszczania wody, który może znaleźć zastosowanie również poza sektorem lotniczym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanowłókno, oczyszczanie wody, woda w samolotach, NEFELE, substancja biobójcza, woda pitna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę