Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsza jakość mięsa wieprzowego

Unijny przemysł produkcji wieprzowiny zyska dzięki nowym markerom genetycznym jakości mięsa oraz przeszkoleniu naukowców zajmujących się badaniem jakości wieprzowiny.
Lepsza jakość mięsa wieprzowego
EXCELMEAT (EXCELMEAT: An international research network for the genetic improvement of pigmeat quality and the development of biosensing technologies as rapid and cost-effective tools for meat quality evaluation) to projekt realizowany przez osiem grup badawczych, mający na celu zacieśnienie globalnej współpracy w dziedzinie jakości mięsa wieprzowego. Projekt będzie także wspierał współpracę między światem nauki i przemysłu na rzecz multidyscyplinarnego podejścia do genetyki w kontekście jakości wieprzowiny.

Od początku realizacji projektu w ramach wymian i wspólnych badań analizowano geny powiązane z rozwojem mięśni i metabolizmem tłuszczu i świń. Na podstawie tych informacji opracowano nowe markery genetyczne jakości mięsa.

Opracowano także nowe tanie czujniki do oceny jakości mięsa. Te nowe narzędzia można stosować do ciągłego monitorowania zwierząt lub też w rzeźniach i zakładach pakujących mięso.

W ramach projektu EXCELMEAT zorganizowano dwa międzynarodowe warsztaty w Hiszpanii i Włoszech. Warsztaty objęły 30 prezentacji naukowych i uczestniczyło w nich ponad 80 delegatów.

Prace te przyczynią się do udoskonalenia hodowli świń oraz selekcji wysokiej jakości mięsa. W dalszej perspektywie, omawiany projekt przyczyni się do podniesienia konkurencyjności unijnego przemysłu produkcji wieprzowiny oraz poprawy stanu zdrowia zwierząt hodowlanych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Świnie, wieprzowina, markery genetyczne, jakość mięsa, bioczujnik
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę