Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentne formy odlewnicze na zamówienie

Produkcja fabryczna ulega szybkim zmianom i formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych musi dotrzymać im tempa, by zachować konkurencyjną pozycję. Nowe narzędzia projektowe do form odlewniczych ze zdolnością do szybkiego przystosowywania się do nowych warunków przyniosą korzyści zarówno producentom, jak i użytkownikom końcowym.
Inteligentne formy odlewnicze na zamówienie
Szybka masowa produkcja fabryczna identycznych wyrobów ustępuje miejsca zapotrzebowaniu na mniejsze partie artykułów produkowanych na zamówienie klienta, przy czym klienci nie chcą ani dłużej czekać, ani więcej płacić. Niestety produkcja dostosowanych do potrzeb klienta form odlewniczych, a następnie ich konfiguracja i kontrola parametrów procesowych, gwarantujące wysoką jakość i spójność konstrukcyjną części, nie należy do łatwych. Ponadto, wraz z rosnącą liczbą codziennej wymiany form na potrzeby produkcji małych partii, w wyniku procedury konfiguracji w oparciu o metodę prób i błędów, powstają znaczne straty czasu i materiału.

Inteligentne formy odlewnicze na zamówienie wraz z czujnikami w maszynie odlewniczej zapewniające ciągły monitoring i informację zwrotną zapewniłyby optymalizację i płynną kontrolę procesu. Dzięki finansowaniu ze środków UE, w projekcie "Intelligent mold for productivity enhancement" (MOLD4PRODE) opracowano narzędzie do projektowania i szybkiego dostarczania inteligentnych form, umożliwiające natychmiastowe i skuteczne wykonanie zamówienia.

Na podstawie rozległych danych procesowych ten oparty na wiedzy system sugeruje optymalny typ i umiejscowienie czujników w obrębie formy do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Wykorzystuje on technologię przetwarzania danych względem informacji zebranych przez wirtualne czujniki zastosowane w modelu formy zaprojektowanym techniką wspomagania komputerowego (CAD). W ten sposób system rozumie zachowanie formy i generuje podpis narzędzia cyfrowego. System dostępny jest w formie aplikacji WebTool na stronie internetowej projektu, podobnie jak pięć modułów szkoleniowych na temat jego obsługi.

Projekt MOLD4PRODE stworzył ważne narzędzie, które pomoże wytwórcom form odlewniczych stać się częścią opartej na wiedzy branży usługowej, głównego filaru zwiększonej konkurencyjności. Użytkownicy końcowi form odniosą korzyści ze względu na zmniejszenie ilości wyrobów wybrakowanych, zużycia energii i stosunku czasu do dostawy nowych produktów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Inteligentne formy odlewnicze, formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych, masowa produkcja fabryczna, formy wykonane na zamówienie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę