Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania międzynarodowe pomagają w rozwoju zawodowym

Dzięki wsparciu unijnemu program stypendiów podoktoranckich prowadzony przez Politechnikę Federalną w Zurychu mógł zaoferować konkurencyjne stypendia dla wizytujących badaczy podoktoranckich o największym potencjale.
Badania międzynarodowe pomagają w rozwoju zawodowym
Program podoktoranckich stypendiów badawczych ETHFELLOWS (ETH Zurich Postdoctoral Fellowship Program) prowadzony przez Politechnikę Federalną w Zurychu, jedną z czołowych uczelni technicznych i przyrodniczych na świecie, był kierowany do badaczy o wysokim potencjale, zainteresowanych wsparciem rozwoju zawodowego w wybranych dziedzinach akademickich. W ramach programu oferowana była umowa o pracę na Politechnice, niosąca różnorodne korzyści pod względem wynagrodzenia i możliwości rozwoju kariery.

Udało się zrealizować wszystkie założenia programu, wśród których zaplanowano opublikowanie pierwszych czterech zaproszeń do składania wniosków w okresie od 1 marca 2011 r. do 28 lutego 2013 r., w odpowiedzi na które otrzymano 161 zgłoszeń. Zatwierdzono łącznie 54 stypendia podoktoranckie Politechniki, z czego 11 otrzymały kobiety. Reprezentowane obszary badawcze objęły nauki przyrodnicze, fizykę, środowisko, inżynierię, chemię, matematykę i architekturę.

Program podoktoranckich stypendiów badawczych Politechniki Federalnej w Zurychu dał obiecującym badaczom możliwość zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji z korzyścią dla ich kariery akademickiej. Wsparcie UE dla projektu pomogło w utrzymaniu znacząco wyższego poziomu stypendiów międzynarodowych. Tym samym istotnie zwiększyło mobilność badaczy o dużym potencjale, przybywających do Szwajcarii z krajów członkowskich UE, krajów stowarzyszonych i krajów trzecich.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania międzynarodowe, ETHFELLOWS, rozwój zawodowy, stypendium, naukowcy z tytułem doktora
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę