Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe rozwiązania poprawią efektywność energetyczną urządzeń gospodarstwa domowego

W ramach unijnej inicjatywy utworzono sieć badawczą zajmującą się efektywnością energetyczną i optymalizacją wykorzystania sprzętu gospodarstwa domowego. Obecnie sprzęt AGD pochłania ponad 50% całkowitej energii elektrycznej zużywanej w domu.
Nowe rozwiązania poprawią efektywność energetyczną urządzeń gospodarstwa domowego
Urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak kuchenki, lodówki, pralki i zmywarki, zazwyczaj działają na prąd lub gaz i wytwarzają produkty odpadowe. Poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć wiedzy naukowej i przemysłowej ekoprojektowanie zintegrowanych systemów domotycznych może pomóc gospodarstwom domowym w zaoszczędzeniu ogromnych ilości ciepła i wody.

Do tej pory jednak wiedza ta była rozproszona wśród rozmaitych organizacji naukowych i przemysłowych. Upowszechnienie jej było głównym celem finansowanego ze środków UE projektu GREEN KITCHEN (Network for strategic industry-academia research on energy efficiency, optimised resources use and process innovation of home appliances and their domotic integration).

Partnerzy projektu postanowili opracować nowoczesne systemy AGD i domotyczne (automatyki domowej), które dają możliwość zautomatyzowanego lub inteligentnego sterowania urządzeniami domowymi. Uczeni przeanalizowali ciepło odpadowe wytwarzane przez popularne sprzęty w krajach UE, zaprojektowali narzędzia do modelowania systemów magazynowania energii nadających się do kuchni oraz zbudowali zaawansowany działający prototyp systemu magazynowania energii cieplnej.

Zespół GREEN KITCHEN opracował narzędzie do modelowania, które określa maksymalne temperatury, jakie może osiągnąć magnetyczny układ chłodzenia, oraz zbudowali dwa prototypy magnetycznych urządzeń chłodzących. Aby poprawić ogólną wydajność sprzętu elektrycznego, przeanalizowano strategie odzyskiwania odpadów i dzielenia się zasobami. W tym celu połączono ze sobą chłodziarki i zmywarki, tak by odzyskiwać ciepło generowane przez te pierwsze do podgrzewania wody w tych drugich. Jeżeli chodzi o wodę, naukowcy przeanalizowali nowe technologie oceny jakości ścieków domowych.

Przetestowano innowacyjny piekarnik, który ogranicza zużycie energii elektrycznej nawet o 20%. Opracowano też prototypowe oprogramowanie dostarczające użytkownikom informacji zwrotnych na temat rzeczywistego zużycia energii i potencjalnych oszczędności.

Projekt GREEN KITCHEN przyczynił się do rozwoju zintegrowanych, wysokowydajnych urządzeń gospodarstwa domowego. Pomoże też gospodarstwom domowym zmniejszyć zużycie energii oraz poprawić efektywność energetyczną w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Efektywność energetyczna, urządzenia gospodarstwa domowego, eko-projekt, ciepło i woda, domotyka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę