Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usprawnienie przepływu towarów i operacji w europejskich portach

W ramach unijnej inicjatywy opracowano narzędzie do zintegrowanego zarządzania odrębnymi terminalami portowymi. Zoptymalizowanie transportu intermodalnego między takimi obszarami portowymi zmniejsza nie tylko koszty, ale również wpływ na środowisko.
Usprawnienie przepływu towarów i operacji w europejskich portach
Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca, zależnego od rosnącego ruchu w transporcie morskim, w pobliżu terminali portowych powstają suche porty bezpośrednio połączone z siecią kolejową lub drogową.

Komplikuje to jednak ogólne zarządzanie portem, ponieważ trzeba zarządzać dwoma terminalami jako jednym. Finansowany ze środków UE projekt SAIL (ICT system addressed to integrated logistic management and decision support for intermodal port and dry port facilities) miał na celu rozwiązanie tego problemu. Głównym celem było opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie strategicznych decyzji w celu optymalnego zarządzania obiektami transportowymi w europejskich portach.

Partnerzy projektu zbadali i opracowali koncepcje i elementy zaawansowanego systemu wspomagania decyzji (DSS), a także związane z nim metodologie i algorytmy. W efekcie powstało narzędzie DSS, które pomaga decydentom w zarządzaniu ruchem między suchym portem a portem morskim. System interpretuje duże ilości danych pochodzących z transportu intermodalnego i proponuje najlepsze możliwe rozwiązania.

Zespół opracował także moduł symulacji zdarzeń dyskretnych, stanowiący jeden z głównych komponentów DSS. Jego celem jest ocena różnych rozwiązań i realistycznych scenariuszy proponowanych przez DSS.

Wszystkie algorytmy i narzędzia przetestowano pod kątem dokładności, niezawodności i bezpieczeństwa. Komponenty te połączono następnie ze sobą w ramach zaawansowanej platformy informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Z powodzeniem przetestowano możliwości zintegrowanego systemu.

Na międzynarodowych konferencjach naukowych przedstawiono cztery artykuły opublikowane w czasopismach oraz 15 prac badawczych.

Dzięki projektowi SAIL powstały narzędzia, które zapewniają operatorom logistycznym kompleksową i niezawodną pomoc w gromadzeniu danych i zarządzaniu operacjami biznesowymi w portach morskich i suchych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Porty, transport intermodalny, transport morski, zarządzaniem portami, suchy port
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę