Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przyspieszenie certyfikacji ulepszonego projektu reaktora jądrowego

Technologie energii jądrowej nowej generacji muszą spełniać kryteria takie jak zrównoważony rozwój, odporność na proliferację, a także lepsza opłacalność i bezpieczeństwo. Naukowcy są w trakcie zatwierdzania jednego z sześciu projektów w celu realizacji tych wymogów.
Przyspieszenie certyfikacji ulepszonego projektu reaktora jądrowego
Trzy z sześciu projektów reaktorów jądrowych IV generacji (Gen IV) są reaktorami prędkimi, które mogą spełnić założone cele ze względu na to, że mogą używać jako paliwa aktynowców mniejszościowych. Aktynowce mniejszościowe to aktynowce inne niż uran i pluton (które są najważniejszymi z aktynowców), występujące w dużej ilości w odpadach jądrowych. W związku z tym reaktory prędkie mogą generować nie tylko własne paliwo, ale również wykorzystywać aktynowce z odpadów starszych, jak również z odpadów, które będą wytwarzane w przyszłości przez inne reaktory (termiczne). Znacznie zmniejsza to ilość niebezpiecznych odpadów radioaktywnych.

Naukowcy pracujący nad finansowanym ze środków UE projektem GOFASTR ("European gas cooled fast reactor") skupiają się na reaktorze prędkim chłodzonym gazem (GFR). Ich celem jest rozwiązanie najważniejszych problemów w celu zwiększenia opłacalności systemu GFR. Naukowcy poczynili ogromne postępy na drodze do potwierdzenia wartości ogólnej koncepcji systemu; skoncentrowali się obecnie na eksperymentalnym demonstracyjnym reaktorze ALLEGRO.

Prace nad rdzeniem reaktora obejmowały m.in. badania związane z transportem neutronów i mechaniką rdzenia. Naukowcy przyjrzeli się również obiegom pierwotnym, takim jak komponenty ogranicznika ciśnienia pierwotnego, których awaria może prowadzić do pogorszenia chłodzenia paliwa, a nawet pogorszenia zabezpieczenia zużytego paliwa. Opracowali ponadto koncepcję konwersji energii i określili potencjalne surowce, które mogą być użytkowane w reaktorze ALLEGRO jako paliwo oparte na elementach ceramicznych.

Bezpieczeństwo jest kluczową częścią projektu badawczego. Naukowcy stosują metody probabilistyczne do oceny niezawodności i analiz poważnych wypadków. Do tej pory badania potwierdziły, że obecne przepisy dotyczące bezpieczeństwa są wystarczające w większości scenariuszy awarii; wskazały również, jakie zmiany należy wprowadzić w projekcie, aby wyeliminować niektóre rodzaje ryzyka i dostosować się do obecnych wymogów.

W ramach projektu GOFASTR koncepcja GFR Gen IV jest sprawdzana w oparciu o szczegółowe eksperymenty i modelowanie paliwa, rdzenia reaktora i obiegów pierwotnych, co obejmuje również kompleksową analizę bezpieczeństwa. Wyniki projektu zostaną zademonstrowane w reaktorze ALLEGRO, co pozwoli na rozwiązanie wszelkich problemów funkcjonalnych. Zielone światło dla rozwoju tej technologii przyspieszy stworzenie zrównoważonego, opłacalnego i bezpiecznego systemu energetyki jądrowej wolnego od emisji zanieczyszczeń.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę