Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EMOTION REGULATION — Wynik w skrócie

Project ID: 252877
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Wpływ genetyczny i kulturalny na regulowanie emocji

W reakcjach ludzi na bodźce emocjonalne występują ważne różnice międzykulturowe. Prowadzone są badania nad regulacją emocji porównujące społeczeństwa jednostkowe i kolektywistyczne.
Wpływ genetyczny i kulturalny na regulowanie emocji
Regulacja emocji to zdolność do rozumienia i akceptowania doświadczeń emocjonalnych. Skuteczna regulacja emocji może ułatwiać właściwe zachowanie w miejscu pracy czy w innych interakcjach społecznych. Nieskuteczna regulacja emocji może mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie.

W ramach projektu EMOTION REGULATION prowadzone są dwutorowe badania nad widocznymi różnicami kulturowymi w doświadczaniu i wyrażaniu emocji. Z jednej strony, poprzez badanie mechanizmów nerwowych zaangażowanych w reakcje emocjonalne w różnych sytuacjach, z drugiej natomiast, poprzez badanie sposobu, w jaki ludzie regulują swoje emocje, gdy są pod tym kątem instruowani, oraz wpływ czynników kulturowych.

Przy użyciu technologii elektroencefalogramu zbadano wpływ kontekstu społecznego na reakcje nerwowe Chińczyków i Holendrów w odpowiedzi na bodźce emocjonalne. Badani Chińczycy reprezentowali bardziej kolektywistyczną kulturę, a kolei Holendrzy, społeczeństwo indywidualistyczne. Prowadzona jest międzykulturowa grupowa analiza porównawcza, a wstępne rezultaty pokazują, że kontekst społeczny oddziałuje na reakcje emocjonalne inaczej w przypadku przedstawicieli dwóch różnych kultur.

Opierając się na wynikach nowatorskich emocjonalnych zadań poznawczych, naukowcy zbadali wpływ stopniowo nasilających się pobudzających emocjonalnie bodźców. Główne badania pokazują różne wskaźniki oparte na zachowaniu w odpowiedzi na te wyraźne bodźce emocjonalne. Ustalenia te pomogą odpowiedzieć na ważne bieżące pytania dotyczące sposobu, w jaki myśli i uczucia wchodzą ze sobą w interakcję w mózgu.

Wyniki innego badania wykorzystującego technologię obrazowania metodą rezonansu magnetycznego wykazały, że gdy ludzie są zachęcani do przyjmowania bardziej niezależnego podejścia do definiowania samych siebie, zwykle tak regulują swoje emocje, by móc doświadczać bardziej pozytywnych uczuć.

W badaniu sprawdzającym skuteczność konkretnego typu strategii regulowania emocji – w którym ludzie muszą dokonywać reinterpretacji bodźców emocjonalnych – wykorzystano rekonstrukcję zdarzenia wywołującego gniew w okolicznościach eksperymentalnych. Obserwacje pokazały, że reinterpretacja bodźców emocjonalnych na różne sposoby okazała się bardzie lub mniej efektywna dla osób zależnych od ich środowiska kulturowego.

Wyniki projektu EMOTION REGULATION zaprezentowano podczas pięciu konferencji, a w czasopismach branżowych pojawi się do pięciu prac. Zespół skupia się teraz na regulacji emocjonalnej jednostek cierpiących na szereg genetycznie zdefiniowanych zaburzeń neurorozwojowych.

Rezultaty projektu pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie z różnych środowisk kulturowych kontrolują swoje emocje w codziennym życiu. Badanie EMOTION REGULATION może również zaowocować powstaniem strategii interwencyjnych przydatnych dla specjalistów pracujących z ludźmi z określonymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę