Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SONEWIPS — Wynik w skrócie

Project ID: 255780
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Belgia
Dziedzina: Przemysł, Transport

Technologia samoogrzewania do ochrony skrzydeł przed lodem

Zimą zdarza się, że loty muszą być odwoływane z powodu ciężkich warunków pogodowych. W ramach inicjatywy UE naukowcy pracowali nad samoogrzewaniem skrzydeł, aby zapobiec tworzeniu się na nich warstwy lodu.
Technologia samoogrzewania do ochrony skrzydeł przed lodem
Oblodzenie jest poważnym problemem dla branży lotniczek i może powodować opóźnienia, przestoje oraz anulowanie lotów przy trudnych warunkach pogodowych. Aby zmniejszyć ryzyko tworzenia się lodu na skrzydłach samolotów, który ogranicza ich zdolność do poderwania się z ziemi, naukowcy ramach finansowanego przez UE projektu SONEWIPS (Sonaca contribution to an electro-thermal wing ice protection system) pracowali nad samoogrzewającymi się skrzydłami.

Uczestnicy projektu opracowali prototyp demonstracyjny listwy do samolotu Airbus A320 z elektrycznym układem ochrony skrzydeł przed oblodzeniem (eWIPS). Prace rozpoczęto od określenia wymogów wobec działania eWIPS. Te wymogi stanowiły podstawę dla technologicznych udoskonaleń, oceniających innowacyjne rozwiązania zgodne ze specyfikacją działania. Uczestnicy projektu zintegrowali ponadto elementy elektryczne w układzie hybrydowym, korzystając z zaawansowanych materiałów kompozytowych i metalicznych.

Testy w tunelu do badania oblodzenia potwierdziły skuteczność eWIPS w ochronie skrzydeł przed wiatrem, słuszność konfiguracji grzewczej i użyteczność układu sterowania. Aby uprościć architekturę systemu i zwiększyć jego niezawodność, zespół projektu SONEWIPS zoptymalizował koncepcję eWIPS. W tym celu rozważano trzy różne opcje uproszczenia architektury systemu na podstawie konfiguracji, które wymagają znacząco mniej komponentów.

Badacze z powodzeniem zwalidowali wydajność termiczną trzech opracowanych trybów działania podczas testów oblodzenia w tunelu aerodynamicznym. Badania wykazały, że znaczące zmniejszenie liczby elementów systemu skutkowało zwiększeniem skuteczności ochrony przed oblodzeniem. Bardziej wiarygodny i lepiej działający system pozwoli ograniczyć koszty.

Po walidacji wydajnego i skutecznego układu eWIPS technologia SONEWIPS stanie się pewnego dnia integralną częścią najnowocześniejszych systemów i struktur samolotów transportowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Warstwa lodu, skrzydła, SONEWIPS, elektrotermiczna ochrona skrzydeł przed lodem
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę