Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak naprawdę smakuje żywność organiczna?

Zanim żywność organiczną będzie można reklamować ze względu na jej smak, główni gracze sektora muszą dysponować rzeczywistymi informacjami na temat ich jakości sensorycznej. Teraz jest to możliwe dzięki unijnemu projektowi, który dodatkowo dostarczył porad marketingowych dla rożnych krajów.
Jak naprawdę smakuje żywność organiczna?
Żywność organiczna cieszy się w Europie dużą popularnością, choć nie zawsze spełnia oczekiwania konsumentów, jeśli chodzi o smak i inne parametry. Może to wynikać z mylnych oczekiwań, stąd warto wykorzystać strategie marketingowe, aby oczekiwania konsumentów bardziej odpowiadały rzeczywistości. Najpierw jednak producenci żywności organicznej muszą naukowo określić rzeczywisty smak wyrobów w porównaniu z konwencjonalnymi odpowiednikami spożywczymi.

Celem finansowanego ze środków UE projektu ECROPOLIS było dostarczenie wyników badań dotyczących konsumentów i produktów. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 r., z finansowaniem przewidzianym na okres 3 lat. Wzięło w nim udział 20 partnerów z 6 krajów europejskich, a ich celem było wpieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które nie dysponują wystarczającymi środkami na prowadzenie własnych badań rynkowych.

Głównym celem projektu było stworzenie Europejskiego Systemu Informacji Sensorycznych o Żywności Organicznej (OSIS), będącego wielojęzyczną internetową bazą danych przeznaczoną dla wszystkich zainteresowanych stron z branży organicznej. OSIS zawiera opisy właściwości sensorycznych produktów z sześciu kategorii (wyroby piekarnicze, mięso, jabłka, jogurt, oleje roślinne i sos pomidorowy) dla każdego z sześciu krajów (Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski i Szwajcarii). Informacje te obejmują porównanie preferencji konsumentów dotyczących podobnych produktów organicznych i nieorganicznych. Zaledwie 55% produktów organicznych uważanych jest za wyroby o lepszym smaku.

OSIS przedstawia również inne przeprowadzone w ramach projektu analizy w formie zaleceń marketingowych. Chodzi tu o specyficzne dla poszczególnych krajów informacje dotyczące przyczyn kupowania i ogólnej percepcji żywności organicznej, wpływ przepisów prawnych na właściwości sensoryczne oraz nawyki konsumenckie. Informacje te są przedstawione w bazie OSIS na trzech różnych poziomach szczegółowości, odpowiednio do poszczególnych grup docelowych. Baza OSIS jest zatem zarazem narzędziem marketingowym, jak i źródłem danych naukowych, dzięki czemu będzie pomagać producentom w dostosowaniu produktów i sprzedawania ich w badanych krajach.

Wśród działań informacyjnych prowadzonych w ramach projektu znalazły się warsztaty szkoleniowe w każdym z sześciu państw oraz końcowa konferencja. Projekt ECROPOLIS przyczynił się do lepszego poznania europejskiego rynku żywności organicznej. Szereg firm sektora udoskonaliło już swoje produkty i strategie marketingowe w oparciu o prace ECROPOLIS, uzyskując dzięki temu lepsze wyniki finansowe. Inne MŚP powinny odnieść podobne korzyści.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę