Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe środowisko programistyczne ułatwia tworzenie oprogramowania

Wiele mały firm z branży informatycznej (IT) boryka się z problemem wysokich nakładów czasowych i finansowych potrzebnych do stworzenia oprogramowania. Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował narzędzia internetowe do sprawniejszego zarządzania projektami programistycznymi.
Nowe środowisko programistyczne ułatwia tworzenie oprogramowania
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zajmujące się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) mogą znacząco poprawić swoją konkurencyjność dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi programistycznych. Narzędzia takie pozwalają skrócić czas realizacji projektu i zmniejszyć jego koszty, a jednocześnie uzyskać lepsze efekty.

Naukowcy biorący udział w unijnym projekcie FACIT-SME ("Facilitate IT-providing SMEs by operation-related models and methods") stworzyli takie narzędzia przeznaczone dla MŚP sektora TIK. Celem prac było ułatwienie wykorzystania metod programistycznych poprzez integrację z procesami biznesowymi oraz skuteczną i niedrogą certyfikację tych procesów.

Portal FACIT podzielony jest na cztery sekcje robocze. Otwarty model referencyjny (Open Reference Model, ORM) jest szkieletem portalu zawierającym metody programistyczne, modele jakości, model referencyjny dla MŚP sektor informatycznego oraz dodatkowe narzędzia i zasoby programistyczne. System OSES (Open Source Enactment System) zapewnia wsparcie informatyczne dla danego projektu w sposób dostosowywany do potrzeb użytkownika. Sekcja dla przedsiębiorstw umożliwia poszczególnym MŚP personalizowanie i zarządzanie własnymi modelami wiedzy zgodne z narzędziami ORM. Administratorzy przedsiębiorstw mogą dodawać członków do swoich domen i zmieniać prawa dostępu zgodnie z zapotrzebowaniem. Sekcja projektów pozwala firmom na zakładanie szeregu projektów, czy to opartych na modułach ORM, czy też stworzonych niezależnie. Jeżeli projekt okaże się sukcesem, można będzie stworzyć szablon do wykorzystania w innych inicjatywach o podobnym charakterze. Ostatnia z sekcji pozwala naukowcom i inżynieriom na prowadzenie projektów za pomocą modułu przepływu zadań.

Serwis FACIT-SME zawiera łącze do powiązanego wirtualnego centrum szkoleniowego , który objaśnia i pokazuje działanie portalu oraz pomaga szkoleniowcom i użytkownikom w efektywnym korzystaniu z niego.

Dzięki omawianemu projektowi powstały cenne narzędzia dla MŚP sektora informatycznego, które pozwolą na optymalizację procesów w oparciu o najlepsze praktyki. Umożliwią też skrócić czas i obniżyć koszty realizacji projektów, podnosząc jednocześnie funkcjonalność produktów. Ponadto, dzięki temu, że większość narzędzi stworzonych w ramach projektu jest udostępniana na zasadach open source, MŚP europejskiego sektora TIK będą miały duże szanse na zwiększenie swojej konkurencyjności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę