Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BESSE — Wynik w skrócie

Project ID: 226744
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Niderlandy

Zrównoważone systemy sanitarne dla Europy

W ramach unijnego projektu badano rolę brokeringu wiedzy w procesach innowacyjnych z zakresu systemów sanitarnych.
Zrównoważone systemy sanitarne dla Europy
W Europie większość systemów sanitarnych opartych jest na koncepcjach mających korzenie w XIX i XX wieku. Ze względu na koszty energii i wpływ na środowisko, rozwiązania te często uważa się za niewystarczająco zrównoważone. Brak jest jednak prostych sposobów na zastąpienie obecnie stosowanych systemów, co wskazuje na brak innowacyjności w tej dziedzinie.

Według uczestników finansowanego ze środków UE projektu BESSE ("Brokering environmentally sustainable sanitation for Europe"), realizowanego od czerwca 2009 r. do maja 2012 r., taka innowacyjność powinna być efektem brokeringu wiedzy w dziedzinie zrównoważonych systemów sanitarnych. Projekt BESSE miał dwa cele: zbudować pomost między nauką, prawodawstwem i wdrażaniem przepisów oraz promować trans- i interdyscyplinarne metody, obejmując naukę i badania społeczne. Do ich realizacji wykorzystano programy mające określić aktualny stan badań i wiedzy oraz nakreślić aktualnie dostępne opcje technologiczne i aktorów.

Zorganizowano serię badań pilotażowych, aby sprawdzić, w jakich okolicznościach brokering wiedzy może przyspieszyć tempo innowacyjności w dziedzinie systemów sanitarnych. Doświadczenia takie przeprowadzono w Bułgarii, Włoszech i Holandii. We Włoszech badane były tereny wiejskie, a w pozostałych dwóch krajach miejsko-przemysłowe.

Partnerzy projektu określili cztery formy oporu przed innowacjami: inercja technologiczna, brak zaangażowania społeczności, brak aktywności instytucjonalnej oraz słabe badania naukowe. Naukowcy doszli do wniosku, że wspólnie czynniki te są przeszkodą w budowie zrównoważonych systemów sanitarnych.

Następnie rozpoczęto opracowywanie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, które ostatecznie pozwoliły na przygotowanie wytycznych dotyczących polityki. Wytyczne te zawarto w specjalnej publikacji wraz z ustaleniami projektu dotyczącymi brokeringu wiedzy. Przygotowano 26 zaleceń przeznaczonych dla rożnych podmiotów, takich jak zakłady wodociągowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, badacze i prawodawcy. Ponadto partnerzy projektu BESSE przedstawili wyniki swoich prace w formie listy 20 wniosków.

Najważniejsze dokumenty związane z projektem zebrano w broszurze BESSE, opublikowanej na stronie internetowej projektu . Informacje na temat projektu rozpowszechniano również za pośrednictwem różnych inicjatyw promocyjnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę