Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DegradePlant — Wynik w skrócie

Project ID: 276275
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Rozkładanie ścianek komórkowych roślin w produkcji biopaliw

Uwalnianie mocno związanych węglowodanów z biomasy ułatwi wydajną produkcję biopaliw. Naukowcy usuwali i umieszczali DNA w sekwencjach genów, które kodują enzymy degradacyjne, aby uzyskać nowe i udoskonalone funkcje.
Rozkładanie ścianek komórkowych roślin w produkcji biopaliw
Biomasa z opadów pochodzących z rolnictwa, leśnictwa lub upraw energetycznych jest cennym źródłem energii odnawialnej. Jej energia zawarta jest w bogactwie węglowodanów tworzących ściany komórkowe roślin. Cukry te można poddawać fermentacji w celu wytwarzania etanolu, metanolu i innych cennych związków.

Celuloza, hemiceluloza i lignina (lignoceluloza) są głównymi składnikami ścian komórek. Niestety, ekstrakcja i uwalnianie węglowodanów (celulozy i hemicelulozy) z ligniny, z którą są mocno związane, nie jest zadaniem łatwym. Brak enzymów degradacyjnych utrudnia wykorzystanie tych węglowodanów w biomasie do optymalnej produkcji paliw.

Naukowcy będący uczestnikami finansowanego przez UE projektu DEGRADEPLANT ("Directed evolution and semi-rational engineering of plant cell wall-degrading enzymes") badali możliwości zastosowania techniki delecji i insercji (indel) w enzymach degeneracyjnych w celu uzyskania funkcyjnych modyfikacji oraz poprawy wydajności i selektywności. Największy nacisk kładziono na opracowanie technik wytwarzania bibliotek wariantów indel za pomocą losowej mutagenezy. Następnie naukowcy zajęli się kierowaną ewolucją dwóch klas enzymów, hydrolaz glikozydu i tzw. enzymów mieszanych, cechujących się szeroką specyficznością substratów.

Uczestnicy projektu DEGRADEPLANT opracowali nową metodę doświadczalną do tworzenia bibliotek indel. Do usuwania określonych sekwencji DNA i zastępowania ich sekwencjami indel wykorzystano enzymy restrykcyjne i transpozony. Naukowcom udało się stworzyć biblioteki wariantów losowych mieszanej hydrolazy dwufunkcyjnej, która oddziałuje zarówno na celulozę, jak i ksylan, dwa główne składniki biomasy lignocelulozowej. Jak dotąd badacze zidentyfikowali kilka regionów w wariantach indel, które zwiększają aktywność enzymów lub nadają im nowe funkcje.

Naukowcy z powodzeniem opracowali i przetestowali technikę doświadczalną degradacji biomasy lignocelulozowej. Wyniki tych badań powinny być bardzo ważnym impulsem dla sektora biomasy, gdyż pozwalają na zmniejszenie kosztów oraz poprawę wydajności konwersji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę