Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Niepozostawiające blizn przeszczepy skóry w przypadku ciężkich uszkodzeń

W ramach europejskiej inicjatywy badawczej opracowano substytuty skóry — Novomaix, denovoDerm i denovoSkin — do leczenia rozległych uszkodzeń pełnej grubości skóry. Można je stosować w leczeniu szeregu przypadków klinicznych, włącznie z przewlekłymi zranieniami, takimi jak wrzody, oparzenia, usunięcie guza, a także w bielactwie, gdy doszło do zaniku pigmentu w skórze.
Niepozostawiające blizn przeszczepy skóry w przypadku ciężkich uszkodzeń
Celem projektu EUROSKINGRAFT (A novel generation of skin substitutes to clinically treat a broad spectrum of severe skin defects) było przygotowanie do badań klinicznych trzech nowoczesnych wyrobów do rekonstrukcji skóry, które są na różnych etapach przygotowania do wprowadzenia ich na rynki europejskie i międzynarodowe.

Wyrób Novomaix, bezkomórkowy gotowy produkt stwarzający możliwości, gdy bioinżynieryjny przeszczep jest niedostępny lub gdy przeszczep skóry może dać gorsze rezultaty. Przeszedłszy pomyślnie testy bezpieczeństwa, a zarazem fazę I badań, produkt Novomaix otrzymał znak zgodności CE. Faza II badań jest prawie ukończona.

DenovoDerm też może być stosowany przy przeszczepach skóry o niepełnej grubości podczas pojedynczej operacji. W wyniku tego otrzymuje się równomiernie pigmentowany produkt, który wzrasta wraz z pacjentem. Mając za sobą ukończoną fazę I badań, uczestnicy projektu rozpoczną badania kliniczne w 2017 r.

Co więcej, denovoSkin nie wymaga skóry o niepełnej grubości, a jedynie niewielkiego fragmentu biopsji. Nadaje się on do użycia zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, wzrasta wraz z pacjentem oraz daje doskonałe wyniki kosmetyczne i funkcjonalne. Faza I badań jest ukończona, a w ramach fazy II wieloośrodkowych studiów zespół badawczy zajmie się rozwijaniem produktu i testowaniem jego efektywności.

Na potrzeby produkcji denovoSkin i denovoDerm przygotowanych zostało 5 urządzeń do plastycznej kompresji hydrożeli kolagenu typu I w warunkach dobrych praktyk produkcyjnych. Co więcej, zakończono proces opracowywania metod pakowania i sterylizacji obu produktów.

Opracowano innowacyjne metody molekularne i biochemiczne mające na celu określenie jakości przeszczepów skóry tak przed, jak i po zabiegu transplantacji. Ponadto we współpracy ze szwajcarską firmą SkyCell AG zaprojektowano podobne do inkubatora specjalne opakowanie do przewozu wyrobów, dostosowane do przedłużonego transportu próbek wycinków skóry i bioinżynieryjnych przeszczepów skóry.

Uczestnicy projektu złożyli wnioski patentowe obejmujące substytuty skóry i urządzenia do kompresji, a proces komercjalizacji produktów czeka na wyniki programu badań klinicznych. Potencjalni inwestorzy mogą także skorzystać z programu szacowania kosztów wytwarzania produktów.

Potencjalni użytkownicy produktów EUROSKINGRAFT to między innymi chirurdzy przeprowadzający zabiegi rekonstrukcji plastycznych i leczenia oparzeń, a także dermatolodzy. Tylko jeden zabieg chirurgiczny wykorzystujący te substytuty skóry wystarczy, by pacjent uzyskał lepszą jakość życia. Ponadto jest to nie tylko bardziej ekonomiczne, ale także mniej traumatyczne rozwiązanie dla pacjentów.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Przeszczepy, defekty skóry, substytuty skóry, EUROSKINGRAFT, rekonstrukcja skóry
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę