Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Chmury ujawniają tajemnice zmiany klimatu

Chmury i pokrywa chmur odpowiadają za wiele niewiadomych w modelach klimatu, ponieważ ich skutki są trudne do przewidzenia i określenia ilościowo. W ramach unijnego projektu opracowano nowe sposoby na zmierzenie chmur i ich oddziaływania, aby uniknąć niepewności.
Chmury ujawniają tajemnice zmiany klimatu
Przeprowadzone niedawno badania nad modelami klimatu pokazują, że chmury odpowiadają za wiele niewiadomych w modelach systemu ziemskiego (ESM), z których najlepiej znanym jest model zmiany klimatu. Bez wiarygodnych danych modele te są mało precyzyjne i mało solidne pod względem prognostycznym.

Rozwiązania tego problemu podjęli się uczestnicy inicjatywy EUCLIPSE (EU cloud intercomparison, process study and evaluation project). W badanie zaangażowano meteorologów i specjalistów ds. modelowania klimatu.

Założeniem projektu była poprawa modelowania zachowania chmur w celu opracowania metody pomiaru dokładności ich oddziaływania oraz lepsze zdefiniowanie parametrów procesów zachodzących w chmurach w modelach ESM. Inna część projektu dotyczyła tego, jak chmury reagują na zmiany klimatu w świecie fizycznym.

Uczestnicy projektu EUCLIPSE potwierdzili znaczenie łączenia różnych parametrów, takich jak obieg i konwekcja, konwekcja i chmury, turbulencje i konwekcja czy chmury i promieniowanie. Uczeni wykorzystali także nowy symulator chmur dla potrzeb ESM, który dostarcza ulepszonych danych do modelowania, a także udostępnia nowe narzędzia ewaluacyjne pozwalające sprawdzić parametry wyjściowe tych modeli.

Zastosowanie hierarchii modeli pozwoliło na wykazanie, jakich kombinacji hierarchii należy użyć w celu odpowiedzi na ważne pytania dotyczące nauki o klimacie. Projekt EUCLIPSE przyczynił się także do rozwoju zastosowań nowych technik diagnostycznych umożliwiających skuteczniejsze łączenie obserwacji i modelowania.

Oprócz przeszkolenia nowego pokolenia naukowców badających klimat, projekt EUCLIPSE pozwolił także na poszerzenie wiedzy na temat roli chmur, obiegu i klimatu, tym samym umożliwiając dokładniejsze przewidywanie skutków zmiany klimatu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, chmury, modele klimatyczne, zachowanie chmur
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę