Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EU-ISOTREC — Wynik w skrócie

Project ID: 235122
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Szwajcaria

Dawniej i dziś: rola drzew w mapowaniu zmiany klimatu

Badanie różnych cech drzew może dostarczyć informacji dotyczących sposobu, w jaki drzewa reagują na zmianę klimatu i warunki klimatyczne w ogóle. W najnowszym projekcie zbadano te kwestie w rosyjskich lasach, aby lepiej zrozumieć cykle grzania i chłodzenia w północnej półkuli.
Dawniej i dziś: rola drzew w mapowaniu zmiany klimatu
Dane uzyskane z drzew, takie jak szerokość pierścienia, wielkość komórek i dane izotopowe mogą pozwolić naukowcom zrozumieć, jak lasy reagują na zmiany klimatu. Po połączeniu z danymi historycznymi na temat klimatu, naukowcy z zespołu projektu EU-ISOTREC będą mogli stwierdzić, czy obecny stan globalnego ocieplenia jest precedensowy.

Naukowcy przyjrzeli się cechom drzew i środowisku podczas trzech faz ocieplenia, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 6 tys. lat. Zbadali również relację między danymi dotyczącymi klimatu a izotopami węgla i tlenu w celulozie w różnych obszarach. Odkryto spójne prawidłowości między zmianami klimatu a wzrostem drzew. Mianowicie, wyniki badania wskazują, że obecny okres ocieplenia nie wydaje się być inny od tego, który nastąpił ponad 6 tys. lat temu.

Reakcje fizjologiczne drzew na zmiany środowiska zbadano w różnych obszarach leśnych w Rosji. W badaniu odkryto, że dane izotopowe mogą pozwolić na dokładne określenie różnic we wzroście drzew wraz ze zmianą warunków środowiskowych.

Podsumowując, w projekcie wykazano, że dające się zaobserwować ocieplenie nie jest niczym nietypowym w porównaniu z poprzednimi okresami ocieplenia w badanym regionie, choć tym razem dostępność wody jest niższa. Zespół EU-ISOTREC dostarczył także nowych narzędzi do gospodarki leśnej w tym obszarze.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę