Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ekologiczna rywalizacja i jej wpływ na sygnalizowanie u zwierząt

Klasyczna teoria ekologiczna i ewolucyjna jest zgodna z koncepcją, według której spokrewnione gatunki przejawiają rozbieżność cech, takich jak inny rozmiar dzioba, aby ułatwić koegzystencję w siedlisku. Wyniki finansowanego przez UE projektu AVIAN COMPETITION ukazują dokładne przeciwieństwo tego zjawiska na przykładzie ptaków z rodziny chronkowatych występujących w amazońskiej puszczy.
Ekologiczna rywalizacja i jej wpływ na sygnalizowanie u zwierząt
W ramach projektu AVIAN COMPETITION ("The role of ecological competition in the evolution of animal signals") zbadano interakcje i różnice między dwoma pokrewnymi gatunkami ptaków H. peruviana i H. subflava, które występują w tym samym siedlisku w Peru. Przegląd roślinności i dane uzyskane dzięki technologii LIDAR (wykrywanie i namierzanie z wykorzystaniem światła) zebrano, aby określić różnice w ekologii gatunków. Różnice w morfologii ptactwa zostały ocenione przy użyciu pomiarów pobranych od zaobrączkowanych osobników, warstw ściółki, obserwacji w terenie i analiz uzyskanych dzięki geograficznym systemom informacyjnym (GIS).

Naukowcy zaobserwowali także częściowe pokrywanie się diety przy użyciu stabilnej analizy izotopów na podstawie próbek krwi. Śpiew ptaków Hypocnemis zagrano i wprowadzono do systemu GIS z obszaru pokrywania się gatunków i spoza niego. To pozwoliło ocenić wpływ czynników środowiskowych i interakcji międzygatunkowej na cechy akustyczne śpiewu.

Co ciekawe, w śpiewie dwóch gatunków Hypocnemis żyjących w obrębie tego samego siedliska było więcej podobieństw niż pomiędzy osobnikami jednego gatunku żyjącymi z dala od strefy kontaktu. To dostarczyło nieodpartych dowodów na konwergencję śpiewu.

Jako że ptaki te są terytorialne międzygatunkowo, różnice w diecie można by wyjaśnić różnicami w typie stawonogów (tj. owadów) występujących na ich terytorium. Zbieżność cech została potwierdzona przez zbliżone pomiary morfologiczne w obszarze częściowego pokrywania się. Brak hybrydyzacji między gatunkami wraz z tymi odkryciami ukazuje, że ci silni ekologiczni rywale utrzymują swoje terytoria i współzawodniczą o zasoby dostępne na ich terenie.

Wyniki projektu otworzyły nowe ścieżki badania dynamiki ewolucyjnej i rozmieszczenia gatunków. Zrozumienie podobieństw fenotypowych, współzawodnictwa ekologicznego i wpływu częściowego pokrywania się terytoriów na rozmieszczenie gatunków będzie mieć duże znaczenie dla zarządzania środowiskiem i modelowania systemów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę