Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Produkcja biogazu z wodorostów

Światowe zapotrzebowanie na energię wzrasta, a UE stawia sobie ambitny cel zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Produkcja biogazu z wodorostów i bioodpadów może być środkiem do realizacji tych zamierzeń.
Produkcja biogazu z wodorostów
Celem finansowanego ze środków UE projektu BIOWALK4BIOFUELS (Biowaste and algae knowledge for the production of 2nd generation biofuels) było opracowanie alternatywnego i innowacyjnego systemu do odzyskiwania energii z bioodpadów i wykorzystania emisji gazów cieplarnianych w produkcji biopaliw z wykorzystaniem wodorostów.

Wykorzystując w pełni zautomatyzowany system wytwarzania, naukowcy wyprodukowali biogaz z mieszaniny alg i bioodpadów. W skład biogazowni wchodziła podczyszczalnia ścieków, beztlenowa komora fermentacyjna oraz agregat kogeneracyjny do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (CHP).

W fazie fermentacji beztlenowej oprócz zielonych alg wykorzystano również mieszankę aktywacyjną żwaczy i kukurydzy oraz kurzak i ścieki po produkcji oleju z oliwek. Użycie zbóż nie było konieczne, co pozwoliło obniżyć koszty i wyeliminowało problematyczną kwestię wykorzystania gruntów.

Analizy cyklów życiowych (LCA) potwierdziły korzyści, jakie przynosi środowisku system produkcji biogazu. Pozostałości roślinne z komory fermentacyjnej można wykorzystać jako ekologiczny nawóz, podczas gdy biogaz może posłużyć do celów kogeneracji lub, po odpowiedniej obróbce, jako biopaliwo do samochodów osobowych i ciężarowych.

Ponadto proces opracowany w projekcie BIOWALK4BIOFUELS jest dobrym rozwiązaniem dla lagun, jezior i wybrzeży morskich zmagających się z problemem nadmiernego wzrostu wodorostów spowodowanego zwiększonym stężeniem azotanów i fosforanów. Teraz wodorosty można po prostu zebrać i wykorzystać do produkcji biogazu.

Zakład jest gotowy do pracy, a instalacja CHP, wraz ze schematami pracy i sterowania, została zoptymalizowana pod kątem przemiany biogazu w ciepło i elektryczność. Potwierdzenie poprawności proponowanej koncepcji powinno mieć duży wpływ na planowanie przyszłych biogazowni do przetwarzania bioodpadów z użyciem wodorostów i osiągnięcie celów UE względem energii odnawialnej i emisji.

Powiązane informacje

Tematy

Biofuels

Słowa kluczowe

Biogaz, wodorosty, bioodpady, odzyskiwanie energii, BIOWALK4BIOFUELS, skojarzona gospodarka energetyczna, nawóz ekologiczny, biopaliwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę