Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BIMOSYN — Wynik w skrócie

Project ID: 262402
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania

Synergiczne stosowanie ekologicznych pestycydów

Biocydy to środki chemiczne stosowane powszechnie w pestydydach i impregnatach do drewna, zwalczające muchy, karaluchy, termity, grzyby powodujące gnicie drewna i inne szkodniki. Kwestie toksyczności konwencjonalnych biocydów oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie przyciągają na całym świecie coraz więcej uwagi.
Synergiczne stosowanie ekologicznych pestycydów
W odpowiedzi na te wątpliwości powołano do życia finansowany ze środków UE projekt BIMOSYN ("Development of new ecological pesticides by incorporation of synergic bio molecules") obejmujący przedstawicieli środowisk akademickich oraz pięć małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Naukowcy zajęli się badaniem obiecujących ekstraktów roślinnych o działaniu przeciwutleniającym i leczniczym, które mogłyby znaleźć zastosowanie w insektycydach i fungicydach. Celem projektu było zmniejszenie stężenia toksycznych chemikaliów przy skuteczniejszym zwalczaniu szkodników.

Wysiłki naukowców zostały uwieńczone powodzeniem i poczyniono kilka przełomowych odkryć. Po wstępnym zbadaniu kilku ekstraktów wybrano dwa związki do użytku w impregnatach do drewna i pestycydach miejskich. Przeprowadzono testy w celu zwiększenia synergii z wybranymi środkami chemicznymi oraz zoptymalizowania proporcji ekstraktu do substancji biobójczych.

Dodając te ekstrakty do impregnatów drewna, uczestnicy projektu pomyślnie zwiększyli odporność drewna na ataki grzybów i owadów drewnożernych, na przykład termitów i korników. Kilka insektycydów wykazało w połączeniu z ekstraktami zwiększoną skuteczność w ograniczaniu populacji much domowych.

Partnerzy projektu opracowali prototypowe formuły biocydów na bazie wody do zwalczania szkodników miejskich i ochrony drewna. Po zoptymalizowaniu procesu ekstrakcji uzyskano większą stabilność chemiczną i skuteczność biologiczną. Zgodnie ze standardami europejskimi sprawdzono skuteczność i ekotoksyczność nowych środków przy zwalczaniu wybranych grzybów, termitów i larw spuszczela pospolitego, uzyskując obiecujące wyniki.

Uczestnicy projektu BIMOSYN zajęli się następnie sprawdzaniem prototypów w warunkach przemysłowych na podstawie rzeczywistych scenariuszy użycia, między innymi testując impregnację drewna w autoklawie. Fungicydy wykazały penetrację drewna do 20 mm, spełniając kryteria użycia do ogrodzeń i drzwi nienarażonych na ciągły kontakt z wodą słodką lub słoną. Opracowane insektycydy wykazały skuteczność przeciwko karaluchom, ale ich produkcja na skalę przemysłową nie jest realna ze względu na wymagany proces ekstrakcji z roślin i dodawania.

Po dalszej optymalizacji i opatentowaniu technologii małe i średnie przedsiębiorstwa będą pracować nad komercyjnym upowszechnieniem impregnatów do drewna i insektycydów w aerozolu. Tworzone produkty ekologiczne pozwolą skutecznie chronić elementy drewniane i kontrolować szkodniki miejskie przy minimalizacji zanieczyszczeń powietrza, ziemi i wód gruntowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę