Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe cząsteczki w walce przeciw wirusom

Zidentyfikowanie mechanizmów związanych z patogenezą wirusów może prowadzić do stworzenia nowych leków. W tym celu europejscy naukowcy przyjrzeli się roli białka DDX3X w przeciwwirusowych reakcjach immunologicznych.
Nowe cząsteczki w walce przeciw wirusom
Pojawienie się nowych infekcji wirusowych wywołanych wirusem HIV i zespołem ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS), a także ptasią i świńską grypą zmusza nad do zrozumienia mechanizmów zakażeń wirusowych i reakcji układu odpornościowego. Infekcje SARS czy zakażenia wirusem grypy w najbardziej ekstremalnej formie mogą prowadzić do zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), będącej śmiertelnym rezultatem ostrego uszkodzenia płuc.

W celu zdobycia wiedzy w tej dziedzinie, dzięki finansowaniu ze środków UE powstał projekt DDX3X FUNCTION ("Elucidation of the function of DDX3X in innate immunity"), który skupia się na roli cząsteczki helikazy RNA, DDX3X. Naukowcy zainteresowali się sposobem, w jaki DDX3X reguluje ekspresję interferonów typu I (IFN-Is), będących kluczowymi czynnikami wrodzonej odporności. Wydzielanie IFN-Is następuje po stymulacji różnych receptorów rozpoznających wzorce komórek odpornościowych (PRR), które stanowią pierwszą linię obrony immunologicznej.

Aby zbadać znaczenie DDX3X, naukowcy wygenerowali myszy pozbawione tej cząsteczki i poddali różne typy komórek bodźcom PRR. Pracowali w oparciu o hipotezę, która mówi, że skoro cząsteczka DDX3X jest niezbędna do reakcji odpornościowych organizmu, wówczas myszy jej pozbawione będą bardziej podatne na infekcje wirusowe. Ponadto, w rezultacie wydzielanie IFN-Is będzie u nich na niższym poziomie.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami odkryto, że cząsteczka DDX3X jest zaangażowana w ścieżkę wykrywania cytozolowego DNA oraz w odpowiedź interferonową następującą po infekcji wirusem pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej (VSV). Wyniki eksperymentalnych infekcji zwierząt pozwolą stwierdzić, czy obserwacje te można przeprowadzić in vivo. Najświeższe sprawozdania ukazują PRR TLR4 jako locus genu podatności na rozwój ostrego uszkodzenia płuc.

Badanie DDX3X FUNCTION może potwierdzić przypuszczalne zaangażowanie DDX3X w patofizjologię ostrego uszkodzenia płuc, zapewniając tym samym nowe cele dla terapii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę