Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe cele terapeutyczne w leczeniu włóknienia płuc

Europejscy naukowcy badali, w jaki sposób stany zapalne prowadzą do włóknienia tkanek. Z ich ustaleń wynika, że w tym procesie główną rolę odgrywają makrofagi i mogą one posłużyć za cele terapeutyczne.
Nowe cele terapeutyczne w leczeniu włóknienia płuc
Przewlekłe choroby płuc są na całym świecie główną przyczyną stanów chorobowych i niepełnosprawności. Wiąże się to z ogromnym obciążeniem gospodarczym spowodowanym spadkami wydajności pracy oraz kosztami opieki zdrowotnej. Obecnie stosowane metody leczenia są mało skuteczne i konieczne jest pilne opracowanie nowych sposobów terapii.

Główną przyczyną chronicznych chorób płuc jest włóknienie płuc. Jest to zjawisko następujące w wyniku trwałego urazu, stanowiące część normalnego procesu regeneracji. Włóknienie to zaburzenie związane z podejmowaniem przez organizm prób zregenerowania uszkodzonej tkanki, prowadzące do stanów patologicznych. Wiąże się z nadmiernym odkładaniem kolagenu oraz tworzeniem macierzy pozakomórkowej w narządach lub tkankach i towarzyszy przewlekłym stanom zapalnym.

Naukowcy biorący udział w finansowanym ze środków UE projekcie "Investigating the role of the immune system in the development of fibrosis in the lung" (LUNG FIBROSIS) przyjęli założenie, że do walki z włóknieniem konieczne jest zrozumienie mechanizmów tego zjawiska. Mając to na uwadze, skoncentrowali swoje badania na makrofagach płucnych oraz na manipulowaniu nimi w celu pozyskania nowych celów terapeutycznych, które umożliwiłyby ograniczenie procesów włóknienia.

Opracowali mysi model włóknienia płuc poprzez wstrzyknięcie jaj pasożyta Schistosoma mansoni, które zostają unieruchomione w tkance płucnej i powodują stany zapalne oraz powstawanie ziarniniaków. Wyniki badań sugerują, że to limfocyty T odpowiadają za aktywację fibroblastów płucnych, które inicjują proces włóknienia. Poprzez niszczenie makrofagów na różnych etapach stanu zapalnego partnerzy projektu LUNG FIBROSIS wykazali, że te komórki układu odpornościowego przyczyniają się do powstawania ziarniniaków.

Dalsze badania trybu działania makrofagów dowiodły, że te komórki odgrywają pewną rolę w sprowadzaniu limfocytów T do płuc. Doprowadziło to do złagodzenia reakcji Th2, w tym reakcji cytokin i powiązanych genów.

Podsumowując, badania prowadzone w ramach projektu LUNG FIBROSIS ujawniły, że makrofagi odgrywają główną rolę w zaostrzaniu stanu zapalnego i we wspomaganiu włóknienia płuc. Te ustalenia sugerują, że działania terapeutyczne ukierunkowane na makrofagi mogłyby pomóc w leczeniu i w profilaktyce włóknienia płuc.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Włóknienie płuc, włóknienie, stan zapalny, makrofagi, choroby płuc
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę