Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CURARE — Wynik w skrócie

Project ID: 222317
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Niemcy

Lepsze narzędzia dla europejskich kuźni

Niższe koszty produkcji i większa wydajność są niezwykle ważne dla europejskiej branży kucia. W ramach finansowanego ze środków UE projektu stworzono innowacyjne powłoki do narzędzi mające pomóc w realizacji tego celu.
Lepsze narzędzia dla europejskich kuźni
Europejska branża kucia, zdominowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jest w coraz większym stopniu zmuszana do ograniczania kosztów i zwiększania produkcji, jak również do śrubowania jakości wytwarzanych części. Jednym ze sposobów, aby sprostać temu wyzwaniu, jest wykorzystanie innowacyjnych metod obróbki powierzchni, które znacznie wydłużają okres eksploatacji matryc kuźniczych, czyli elementów nadających kształt produktowi.

W ramach finansowanego przez EU projektu CURARE dwie doświadczone instytucje badawcze nawiązały współpracę z siedmioma MŚP, zajmującymi się produkcją części, z pięciu krajów UE. Wspólnie opracowano metody obróbki powierzchni, które pozwalają zmniejszyć ogólne koszty matryc dzięki wydłużeniu ich żywotności. Są one oparte na udoskonalonych metodach osadzania na matrycach cienkich, twardych powłok azotkowych.

Partnerzy projektu w pierwszej kolejności zaprojektowali przemysłowy system obróbki wykorzystujący zautomatyzowaną technikę obróbki powierzchni przy pomocy pięcioosiowego lasera diodowego. Lasery diodowe wybrano po ewaluacji różnych typów laserów. Następnie opracowano elastyczne metod obróbki geometrycznej do laserowego procesu stopowania i dyspersji stosowanego w celu naniesienia powłoki na całej matrycy. Najlepsze rezultaty jeśli chodzi o odporność na ścieranie uzyskano po zastosowaniu powłoki z węglika wolframu oraz kobaltu i chromu w połączeniu z procesem azotowania plazmowego.

Zbadano różne gazy technologiczne i geometrie wiązki laserowej, aby uzyskać optymalny proces stopowania cienkowarstwowego. Następnie nowe procesy porównano z istniejącymi technologiami powlekania azotkiem, a badania te dowiodły, że azotowanie plazmowe charakteryzuje się szybszą penetracją niż inne techniki. Uczestniczące w projekcie MŚP przetestowały powlekane matryce na swoich liniach produkcyjnych. Uzyskano o 50% dłuższą żywotność przy dużo lepszej stabilności geometrycznej, co przekłada się na lepszą powtarzalność wyrobów końcowych. Nowy proces okazał się bardziej ekonomiczny w przypadku złożonych geometrii narzędzi i matryc.

Opracowana w ramach projektu CURARE zautomatyzowana metoda obróbki powierzchni powinna przyczynić się podniesienia konkurencyjności partnerskich MŚP i innych firm dzięki niższym kosztom i wyższej jakości produktów. Ścisła i trwała współpraca z europejską organizacją EUROFORGE i jej krajowymi stowarzyszeniami daje pewność, że nowe technologie trafią do przedsiębiorstw w całej Europie i przyniosą korzyści całej branży.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę