Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

System sterowania do produkcji oliwy z oliwek

Nowy czujnik mierzy zawartość oliwy w paście oliwnej, pozwalając na automatyzację produkcji w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie oznacza dokładniejszą ekstrakcję oliwy, większą wydajność i większe zyski dla producentów.
System sterowania do produkcji oliwy z oliwek
Ekstrakcja oliwy z oliwek bywa bardzo zmiennym i nieoptymalnym procesem ze względu na wiele czynników klimatycznych i biologicznych wpływających na produkcję. Konwencjonalne techniki mogą pozostawiać znaczne ilości niewykorzystanej oliwy, ponieważ operatorzy na ogół najpierw podejmują decyzje, a potem otrzymują informacje zwrotne.

Potrzebny jest system sterowania analizujący ekstrakcję w czasie rzeczywistym. W tym celu UE dofinansowała projekt OLICEMATIC ("Development of a novel, cost effective technique to optimise olive oil production"). W konsorcjum znalazło się osiem europejskich organizacji badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ich celem było stworzenie systemu sterowania, który automatycznie kontroluje krytyczne parametry pod kątem optymalizacji produkcji oliwy.

Uczestnicy projektu zajęli się dwiema lukami na obecnym rynku. Chodzi tu o potrzebę stworzenia systemu sterowania i czujników mierzących zawartość oliwy/wody w oliwie oraz wszystkich powiązanych produktów ubocznych.

Czujnik OLICEMATIC wykorzystuje technologię bliskiej podczerwieni (NIR) w celu ciągłego wykrywania zawartości oliwy/wody w paście oliwnej. System sterowania wykorzystuje dane z czujników w predykcyjnych modelach komputerowych i algorytmach optymalizacyjnych, kontrolując pracę zautomatyzowanych urządzeń.

W okresie realizacji projektu zbudowano i przetestowano wszystkie potrzebne komponenty systemu. Potwierdzono skuteczność działania czujnika NIR oraz zintegrowano trzy niestandardowe modele w różnych punktach zakładu produkcji oliwy. Ponadto, w zakładzie zainstalowano sieć innych czujników fizycznych, dostarczających danych odniesienia na temat temperatury obróbki i szybkości przepływu.

Wszystkie uzyskane dane włączono do modelu systemowego, który odpowiada za podejmowanie decyzji dotyczących przetwórstwa i kontrolowanie maszyn. Kompletny system został poddany walidacji w skali przemysłowej przy wydajności 4000 kg/godz. Prototyp wymaga jeszcze udoskonaleń w celu poprawy działania zmniejszenia kosztów instalacji.

Zastosowanie prototypu pozwoliło zwiększyć wydajność produkcji o ok. 1% i przyczyniło się do poprawy jakości wyrobu. System eliminuje także potrzebę prowadzenia zewnętrznych analiz chemicznych. Dodatkowo, dzięki optymalizacji procesu ekstrakcji oliwy powstałe podczas produkcji ścieki są łatwiejsze w recyklingu i mniej niebezpieczne. Wszystkie te czynniki przełożą się większe zyski europejskich MŚP.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę