Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poprawić bezpieczeństwo ważnych komponentów samolotowych

Tytan i jego stopy są materiałami często stosowanymi w elementach konstrukcyjnych w lotnictwie. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył metodę badań nieniszczących (NDT) defektów podpowierzchniowych materiałów. Ta nowatorska technika powinna pomóc uratować wiele istnień ludzkich.
Poprawić bezpieczeństwo ważnych komponentów samolotowych
Tytan i stopy tytanu charakteryzują się korzystnym stosunkiem wytrzymałości do masy oraz doskonałą odpornością na korozję. Dodatkowo tytan jest odporny na działanie ekstremalnych temperatur, przez co szczególnie dobrze nadaje się do budowy ważnych elementów konstrukcyjnych (SSI) samolotów.

Jednakże, obecnie stosowane techniki nieniszczącego badania kęsów tytanowych, z których wykonywane są komponenty, wiążą się kilkoma problemami. Są one drogie i skomplikowane, a także wymagają znajomości właściwości materiałów oraz precyzyjnego pozycjonowania sondy. W efekcie liczne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) działające w sektorze lotniczym z trudem konkurują z dużymi producentami. Ponadto, techniki te cechują się małą czułością i powtarzalnością, przez co nawet duzi producenci mają trudności z wykryciem wad, które mogą mieć katastrofalne następstwa.

W ramach finansowanego przez UE projektu QUALITI stworzono technologię NDT przeznaczoną do stosowania podczas produkcji elementów tytanowych na potrzeby sektora lotniczego. Technologia wykorzystuje kombinację dwóch metod NDT. Sondy do ultradźwiękowego badania typu phased-array (PAUT) wykrywają wady w kęsach, gromadząc informacje z szeregu wiązek ultradźwiękowych i wykorzystując technikę sterowania wiązką do korygowania błędów w ustawieniu. Rozwiązanie to jest co najmniej tak samo skuteczne co standardowo stosowana kontrola ultradźwiękowa.

Ograniczeniem obu tych systemów jest brak możliwości oceny tzw. ultradźwiękowej strefy martwej, tj. regionu poniżej powierzchni badanego obiektu z powodu zakłóceń sygnału przez silne echo. Aby przezwyciężyć to ograniczenie, system QUALITI wykorzystuje defektoskopię magnetoindukcyjną. Umieszczona w pobliżu powierzchni cewka, przez którą przepływa prąd przemienny, wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne. Zmiany właściwości pola elektromagnetycznego dostarczają informacji o defektach.

Zautomatyzowana technologia elektromagnetyczna jest przełomowym dokonaniem w dziedzinie badań NDT tytanowych elementów samolotowych. System QUALITI umożliwia kompleksowe wykrywanie wad w kęsach tytanowych podatnych na uszkodzenia podczas produkcji. Rozwiązanie to będzie miało istotny wpływ na bezpieczeństwo i koszty operacyjne linii lotniczych, na zyskowność producentów tytanu, a nawet na zwiększenie zastosowania tego pierwiastka dzięki niezawodnej metodzie wykrywania defektów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę