Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czyszczenie mikrofalowe z olejów

Naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali prototypowy system czyszczenia produktów ubocznych powstających przy odwiertach naftowych oraz niebezpiecznych odpadów na wysypiskach.
Czyszczenie mikrofalowe z olejów
Podobnie jak w przypadku konwencjonalnej wiertarki maszynowej, która wymaga smarowania i podczas pracy wytwarza opiłki metalu, również wykonywanie odwiertów w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu wymaga smarowania emulsją oleju i wody zwaną płuczką wiertniczą. Ponadto podczas wiercenia powstaje urobek w postaci pokruszonych skał. Są one zanieczyszczone płuczką wiertniczą i muszą być oczyszczane. Proces utylizacji płuczki wiertniczej i urobku podlega coraz surowszym ograniczeniom pod względem zawartości ropy. Te same ograniczenia dotyczą również odpadów zanieczyszczonych olejem na wysypiskach. W samej Europie Zachodniej jest ponad 600 000 skażonych stanowisk.

Pilna potrzeba stworzenia skutecznych rozwiązań tego coraz poważniejszego problemu stanowiła motywację do powołania finansowanego ze środków UE projektu MICROCLEANMUD ("Microwave cleaning of drilling mud and oil containing hazardous waste"). Naukowcy opracowali wspomagany mikrofalowo system czyszczenia do odzyskiwania ropy organicznej z urobku powstającego podczas morskich prac wydobywczych oraz do odkażania gleby w ramach procesów jej remediacji. W komorach reaktorów systemu zastosowano specjalne pochłaniacze mikrofal, które znacznie zmniejszają pobór mocy. Podczas testów laboratoryjnych wykazano zdolność systemu podawania, komór reaktora i systemu sterowania do zmniejszenia zawartości ropy w urobku do wymaganego poziomu 0,1%. Prace optymalizacyjne będą dotyczyć upraszczania konstrukcji w celu zmniejszenia kosztów.

Opracowane w ramach projektu MICROCLEANMUD metody oczyszczania mikrofalowego w celu zmniejszania zawartości ropy w urobku wiertniczym i innych odpadach powinny mieć istotny wpływ na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w Europie oraz zwiększyć ekologiczność procesów poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę