Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorska technologia plastików znacznie zmniejsza zużycie paliw kopalnych

Naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali nowatorskie tacki do pakowania żywności, które w porównaniu z najlepszymi istniejącymi rozwiązaniami wyróżniają się znacznie lepszymi parametrami, łatwością użycia i mniejszym śladem węglowym.
Nowatorska technologia plastików znacznie zmniejsza zużycie paliw kopalnych
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z branży przetwórstwa żywności działają na coraz bardziej konkurencyjnym rynku europejskim i międzynarodowym. Tworzenie lepszych, bardziej ekologicznych i tańszych tacek do pakowania żywności stanowi poważne wyzwanie dla firm, które nie dysponują rozległą wiedzą technologiczną. Aby sprostać tym problemom, finansowany ze środków UE projekt RPET-FC ("Environmentally-friendly food-packaging tray with lower carbon footprint") połączył pięć MŚP z trzema organizacjami badawczymi.

Naukowcy opracowali tackę wykonaną z politereftalanu etylenu pochodzącego z recyklingu (rPET), która pod wieloma względami wykazuje lepsze właściwości od najlepszych obecnie dostępnych rozwiązań. Badacze przeanalizowali trzy różne receptury. Pierwsza to 100% rPET pochodzącego z odzysku. Druga to 85% rPET pochodzącego z odzysku z dodatkiem innych materiałów przy wytłaczaniu w celu zwiększenia szczelności. Trzecia receptura to 85% rPET z odzysku z dodatkiem innych materiałów przy wytłaczaniu w celu zwiększenia gazoszczelności (np. do 70% mniejsza przepuszczalność tlenu i 50% mniejsza przepuszczalność pary wodnej). Badacze skorzystali też z okazji sprawdzenia możliwości pokrywania opakowań naturalnym antybiotykiem i przeciwutleniaczem w postaci preparatu Citrox. W testach stwierdzono skuteczne zwalczanie szerokiej gamy bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, w tym bakterii z rodzajów Salmonella, Escherichia coli i Campylobacter.

Wypracowanie nowatorskich receptur plastików rPET i narzędzi do ich kształtowania termicznego pozwoliło przyspieszyć proces kształtowania termicznego o 75% i zwiększyć precyzję cięcia o 90%, a dzięki wydajniejszej dystrybucji materiału tacki są o 30% lżejsze. Nowa koncepcja umożliwiła też szybkie układanie w stosy i pakowanie oraz bezpieczny transport różnorodnych produktów spożywczych. Naukowcom udało się zatem dostarczyć wysokiej jakości produkt wytwarzany przy znacznie mniejszym zużyciu materiałów, mniejszej ilości odpadów i niższym zużyciu energii, co łącznie przekłada się na zmniejszenie śladu węglowego o ponad 80%.

Produkt spotkał się z dużym zainteresowaniem wielu czołowych firm z przemysłu spożywczego. W reakcji na zgłoszone zapotrzebowania partnerzy projektu planują dodatkowe inwestycje, aby wyjść z rynku niszowego i objąć pozycję europejskiego lidera w dziedzinie produkcji nowatorskich tacek na żywność wykonanych z rPET. Patenty i wiedzę z prac prowadzonych w ramach projektu planuje się w przyszłości udostępniać zakładom formowania termicznego z całego świata na zasadzie franszyzy, aby zapewnić sprostanie przyszłym zapotrzebowaniom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę