Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ECOWATERHEATER — Wynik w skrócie

Project ID: 232159
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Norwegia

Ekologiczny ogrzewacz wody

Przepisy dotyczące wpływu sprzętów domowych na środowisko są coraz bardziej rygorystyczne i żaden z dostępnych dotychczas na rynku domowych ogrzewaczy do wody ich nie spełniał. Naukowcom finansowanym przez UE udało się jednak stworzyć odpowiednie rozwiązanie.
Ekologiczny ogrzewacz wody
Dążąc do zmniejszania wpływu na środowisko, UE wprowadza obowiązkowe etykiety energetyczne dla wielu sprzętów domowych, w tym pojemnościowych domowych ogrzewaczy elektrycznych do wody. Gdy przepisy wymagające etykiet energetycznych zgodnych z zasadami ekoprojektu wejdą w życie, dopuszczone do handlu będą wyłącznie ogrzewacze klasy A i B. Żaden z dostępnych obecnie na rynku domowych ogrzewaczy elektrycznych nie spełnia jednak tych wymagań.

Naukowcy zainicjowali finansowany ze środków UE projekt ECOWATERHEATER , aby opracować nową konstrukcję różniącą się od dotychczasowych ogrzewaczy niższym całkowitym kosztem eksploatacji i wpływem na środowisko. Skupiono się na dwóch kluczowych obszarach: ulepszeniu izolacji w celu minimalizacji strat ciepła i inteligentnym sterowaniu temperaturą. Aby zrekompensować wyższy koszt produkcji, badacze opracowali też nowy, bezspawowy proces wykonywania zbiorników wewnętrznych. Nowa metoda wymaga mniej surowców, a dodatkowo pozwala uniknąć kosztownego i energochłonnego spawania.

Wykonana z aerożelu specjalna izolacja połączeń znacznie zmniejsza straty ciepła. Przyjazny dla użytkownika system sterowania i inteligentnej kontroli temperatury pozwala optymalnie korzystać z taryfy nocnej, aby podgrzewać wodę w godzinach mniejszego obciążenia sieci energetycznej. W prototypowym systemie udało się zmniejszyć straty ciepła magazynowanego o 40% dzięki ulepszonej izolacji i o dodatkowe 7–12% dzięki systemowi kontroli temperatury. Bezspawowe wykonanie zbiornika nie tylko oznacza niższe koszty produkcji za sprawą mniejszej ilości surowców i eliminacji spawania, ale też większą żywotność dzięki ograniczeniu korozji, co przekłada się na niższe całkowite koszty eksploatacji.

Projekt ECOWATERHEATER może wnieść istotny wkład w technologię ekologicznego pozyskiwania ciepłej wody dzięki zmniejszeniu zużycia surowców i strat ciepła z korzyściami ekonomicznymi zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Ponieważ obecnie nie istnieje inna technologia pozwalająca sprostać coraz bardziej rygorystycznym przepisom, projekt zapewni zaangażowanym w niego przedsiębiorstwom czołową pozycję na rynku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę