Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Energia z odpadów z tłoczni oliwy

Europejska branża olejarska, największa na świecie, wytwarza każdego roku niemal 6 milionów ton odpadów. Naukowcy szukali sposobu wykorzystania tych odpadów jako źródła energii odnawialnej, które zwiększyłoby środowiskową i ekonomiczną stabilność tej branży.
Energia z odpadów z tłoczni oliwy
Odpady z tłoczni oliwy można gazyfikować, by otrzymać paliwo wodorowe lub można poddać je fermentacji poprzez zastosowanie mikroorganizmów beztlenowych w celu otrzymania metanu. Można je również spalić, uzyskując energię, albo wykorzystać jako paszę dla zwierząt lub jako nawóz.

Aby określić skuteczność tych metod dla różnych typów tłoczni oliwy, UE sfinansowała projekt RESOLIVE ("Adaptation of renewable energies technologies for the olive oil industry"). Część badań poświęcono budowie prototypu systemu gazyfikacji oraz optymalizacji istniejących technik produkcji biogazu.

Naukowcy musieli najpierw ocenić rzeczywiste potrzeby europejskiej branży olejarskiej. Następnie przeanalizowali dostępne technologie służące do ponownego wykorzystania i uzdatniania odpadów z tłoczni oliwy oraz wskazali ich niedostatki i najlepsze praktyki. Prototyp systemu gazyfikacji został zaprojektowany i zbudowany, a następnie wypróbowany w hiszpańskiej tłoczni. Jego działanie może wymagać dalszej optymalizacji.

W aspekcie fermentacji beztlenowej zespół dogłębnie przeanalizował rodzaje substratów, które nadają się do użytku, takich jak odpady z tłoczni oliwy, gałęzie i liście lub ich mieszanina. Przeprowadzono również ocenę dodatków oraz wymagań dotyczących obróbki wstępnej.

Kolejną skuteczną metodą jest kompostowanie, ponieważ odpady z tłoczni oliwy zawierają dużo azotu, fosforu, potasu i magnezu. Naukowcy odkryli, że odpady z tłoczni oliwy mogą być szczególnie przydatne jako nawóz w przypadku podmiotów, które oprócz małej lub średniej wielkości tłoczni posiadają również ziemię uprawną.

Odpady z tłoczni oliwy jako pasza dla zwierząt okazały się również niedrogą alternatywą dla systemów ciśnieniowych oraz trójfazowych tłoczni oliwy, które produkują nieduże ilości tych odpadów. W przypadku większych tłoczni zyskowność można osiągnąć wyłącznie wówczas, gdy zwierzęta są karmione w pobliżu tłoczni.

Ostatnia możliwość, spalanie odpadów z tłoczni oliwy, może okazać się przydatna we wszystkich typach tłoczni jako zasilanie domów prywatnych lub dodatkowe zasilanie sieci energetycznych. Wysuszony materiał może być sprzedawany jako opał.

Informacje zgromadzone w czasie trwania projektu posłużą za wytyczne dla producentów oliwy przy wyborze procesów uzyskiwania energii odnawialnej najlepiej spełniających ich wymagania. W dłuższej perspektywie przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności branży olejarskiej, przy równoczesnym uwzględnieniu aspektów ekologicznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę