Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Roboty pomagające w konserwacji infrastruktury morskiej

Nowe urządzenia zrobotyzowane mogą znacznie usprawnić konserwację kluczowych europejskich infrastruktur morskich do transportu ropy naftowej, zwiększając tym samym ich bezpieczeństwo.
Roboty pomagające w konserwacji infrastruktury morskiej
Utrzymanie sprawności europejskiej infrastruktury transportu ropy naftowej i gazu ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, jednak wymaga optymalnej konserwacji rafinerii, rurociągów i innych kluczowych elementów. Do konserwacji infrastruktury morskiej można wykorzystać najnowsze technologie w postaci prób nieniszczących i robotów doprowadzanych na stanowisko przez pojazdy zdalnie sterowane. To właśnie przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu SUBCTEST .

Obecnie rzadko wykonuje się rutynowe próby nieniszczące krytycznych połączeń spawanych na podwodnych elementach konstrukcji morskich. Istniejących urządzeń testowych nie da się stosować na głębokościach przekraczających 30 m, przez co wszelkie prace wymagają niebezpiecznego nurkowania. W ramach projektu zaproponowano stworzenie mniejszych pojazdów zdalnie sterowanych, które pozwoliłyby przezwyciężyć trudności stwarzane przez rozmiary i masę sprzętu do prób nieniszczących. Konkretnie zajęto się opracowaniem platformy prób nieniszczących, którą można by doprowadzać na miejsce pojazdem zdalnie sterowanym. Trzy zastosowane metody prób to pomiar pola prądu przemiennego, badania ultradźwiękowe sondą wielogłowicową i badania ultradźwiękowe długiego zasięgu.

Nowa technologia pozwoliłaby sprawniej dokonywać inspekcji konstrukcji podmorskich, na przykład obejm, węzłów, rur pionowych, łańcuchów kotwiących i linii przepływowych, umożliwiając wykrywanie pęknięć zewnętrznych, wad, korozji i zmęczenia materiału. Aby osiągnąć wyznaczony cel, badacze zajęli się zmniejszaniem masy manipulatora przenoszącego przetworniki i/lub czujniki niezbędne do wszystkich trzech rodzajów prób, aby było możliwe dostarczanie ich na miejsce pracy z wykorzystaniem obserwacyjnego pojazdu zdalnie sterowanego. Pracowano między innymi nad utrzymaniem pływalności sprzętu oraz tworzeniem opłacalnych rozwiązań projektowych, takich jak użycie prostego kontrolera do gier do sterowania manipulatorem do prób ultradźwiękowych długiego zasięgu.

Innym ważnym osiągnięciem było zaprojektowanie inteligentnego manipulatora do pomiaru pola prądu przemiennego z wykorzystaniem siodełka dającego zakres pracy 170° po obwodzie rury. Aby zapewnić niezawodność systemu, przeprowadzono symulacje zastosowania pojazdu zdalnie sterowanego na platformie morskiej. Wprowadzone ulepszenia oprogramowania sterującego i sprzętowego pozwoliły zwiększyć sprawność pojazdu i jego poszczególnych komponentów.

W łącznym ujęciu wszystkie te osiągnięcia zaowocowały stworzeniem praktycznej platformy dla systemów prób nieniszczących doprowadzanych na miejsce z pojazdów zdalnie sterowanych, umożliwiającej wykrywanie korozji i pęknięć w elementach infrastruktury morskiej. Wiedza uzyskana w toku projektu powinna znaleźć zastosowanie również w innych przedsięwzięciach. Opracowano też biznesplan wprowadzenia platformy na rynek. Wykorzystanie tej technologii w praktyce pozwoliłoby zwiększyć bezpieczeństwo i sprawność kluczowych dla europejskiej gospodarki konstrukcji morskich, dodatkowo minimalizując liczbę niebezpiecznych misji konserwacyjnych wymagających nurkowania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę