Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowoczesne urządzenia ułatwiające opiekę nad osobami starszymi

Detektory upadku, stosowane głównie w opiece nad osobami starszymi, ogranicza słaba ergonomia i zawodność. Zespół badaczy opracował urządzenie nowej generacji obejmujące cały system detekcji upadku, który pozwala na wczesną interwencję i minimalizuje konsekwencje upadku u tej narażonej grupy pacjentów.
Nowoczesne urządzenia ułatwiające opiekę nad osobami starszymi
Celem finansowanego ze środków UE projektu FALLWATCH ("A wearable miniaturised fall-detection system for the elderly") było stworzenie urządzenia do wykrywania upadku nadającego się do noszenia i wyposażonego w moduł radiokomunikacji. Pierwsze tego rodzaju, rozwiązanie Vigi'Fall składa się ze zminiaturyzowanego urządzenia elektronicznego mocowanego do skóry.

Partnerzy projektu FALLWATCH, szukając sposobu na przezwyciężenie niedoskonałości istniejących produktów do wykrywania upadku, rozwinęli koncepcję wszechstronnego systemu zdolnego do kontrolowania upadku w momencie jego zaistnienia. Począwszy od wykrycia zdarzenia, poprzez ocenę jego przyczyn, po zainicjowanie interwencji medycznej, urządzenie Vigi'Fall jest raczej przyrządem "świadomym kontekstu", nie zaś niezależnym systemem.

Umocowane na ciele użytkownika, urządzenie nieustannie dokonuje pomiaru kinematyki i klasyfikuje sytuację w oparciu o niską, średnią lub wysoką aktywność. Kolejny komponent systemu, domowa skrzynka kontrolna, monitoruje aktywność w tle dzięki detektorom ruchu, klasyfikując sytuację na podstawie trójstopniowej skali (brak aktywności, aktywność przeciętna lub nietypowa).

Miniaturyzacja urządzenia wymagała wykorzystania złożonych technik elektronicznych (zminiaturyzowanego modułu wielochipowego (MCM)) oraz miniaturyzacji akumulatora. Inne prace techniczne obejmowały stworzenie algorytmu detekcji upadku, skonstruowanie i przetestowanie wyświetlacza elektrochromowego, opracowanie i wyprodukowanie funkcjonalnego mechanicznego zestawu biokompatybilnego, a także wybór materiału krzemowego na obudowę.

Powstał prototyp urządzenia, który obejmuje cały system, w tym moduł MCM, akumulator, urządzenie elektrochromowe, obudowę i element mocujący do skóry. Pierwszą wersję prototypu Vigi'Fall poddano walidacji; po fazie industrializacji, urządzenie zostanie przysposobione do produkcji pierwszej komercyjnej wersji.

Osiągnięcia zespołu FALLWATCH mają potencjał pozwalający nie tylko lepiej reagować na potrzeby osób starszych w razie upadku; mogą one znaleźć zastosowanie w wielu innych sektorach. Małe i średnie przedsiębiorstwa partnerskie (MŚP) zwiększą swoją konkurencyjność i pomogą w doskonaleniu modułu MCM i projektu akumulatora, materiałów biokompatybilnych i obudowy, pigmentów elektrochromowych i zaawansowanej elektroniki w ogóle. Ponadto, MŚP będą miały szersze możliwości na rynku usług w zakresie ludzkiego zdrowia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę