Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SUDEVAB — Wynik w skrócie

Project ID: 222156
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Zrównoważona akwakultura słuchotek w Europie

Europejski sektor akwakultury słuchotek pozostaje znacznie w tyle w porównaniu z takimi krajami, jak Australia, Chile, Chiny i Afryka Południowa. Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz wiodący specjaliści w dziedzinie badań i technologii połączyli siły, by zmienić ten stan.
Zrównoważona akwakultura słuchotek w Europie
Zespół finansowanego przez UE projektu SUDEVAB ("Sustainable development of European SMEs engaged in abalone aquaculture") poczynił znaczne postępy w kierunku opracowania zrównoważonej akwakultury słuchotek w Europie. W celu zwiększenia produkcji i konkurencyjności uczestnicy projektu SUDEVAB zbadali szereg zagadnień, takich jak brak niedrogich młodych okazów, problemy technologiczne oraz prawodawstwo.

Przeprowadzono analizę genetyczną, by skatalogować populacje słuchotek gatunku Haliotis tuberculata, zapobiec chowowi wsobnemu, ocenić ich potencjał wzrostowy oraz odporność na choroby. Poza genotypowaniem H. tuberculata przy identyfikacji odpornych populacji przydatna okazała się analiza krzywych topnienia DNA o wysokiej rozdzielczości w połączeniu z ilościową reakcją łańcuchową polimerazy. Umożliwiło to opracowanie programu selekcji z wykorzystaniem markerów genetycznych, mającego na celu optymalizację przyszłych programów hodowli i zwiększenie produkcji.

Opracowano metody służące do identyfikacji patogenów i pasożytów, a także do oceny stanu zdrowia zasobów hodowanych słuchotki. Okazało się, że bakteria Vibrio harveyi jest szczególnie śmiercionośna dla H. tuberculata. Robaki z grupy Sabellid zwiększały ryzyko infekcji i występowania pasożytów w warunkach zbiornika hodowlanego wśród mieszanych populacji skorupiaków.

Aby zapewnić optymalny wzrost europejskich słuchotek, przeprowadzono ocenę naturalnych źródeł glonów i opracowano skład ekologicznej zamiennej karmy opartej na warzywach. Intensywne badania zanieczyszczenia, higieny i bezpieczeństwa pożywienia potwierdziły fakt, że spożywaniu słuchotek towarzyszy znacznie niższe ryzyko niż konsumpcji innych skorupiaków.

Efektem szeroko zakrojonej ekonomicznej i technologicznej oceny wydajności systemów hodowli słuchotek było opracowanie i opatentowanie w ramach projektu SUDEVAB ekonomicznie zrównoważonego i efektywnego energetycznie systemu hodowlanego o nazwie Abblox. W krajach członkowskich UE ratyfikowano i wdrożono prawodawstwo dotyczące hodowli słuchotek, co przyczynia się do pobudzenia handlu i wzrostu konkurencyjności. Wyniki projektu były szeroko rozpowszechniane podczas warsztatów i konferencji międzynarodowych, w telewizyjnych programach dotyczących żywności, w publikacjach i podczas prezentacji oraz spotkań z przedstawicielami mediów.

Podsumowując, działania podejmowane w ramach projektu SUDEVAB umocniły pozycję europejskiej akwakultury na globalnym rynku. Technologie i wiedza pozyskane podczas realizacji projektu zwiększą przychody uczestniczących w nim MŚP, a także branży akwakultury w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę