Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ograniczanie zanieczyszczeń związanych z branżą winiarską

Europejskie winiarnie są przedsiębiorstwami wytwarzającymi duże ilości zanieczyszczeń, co jest obecnie niezgodne z prawem. Zespół projektu finansowanego przez UE pomaga winiarniom zmniejszyć ilość zanieczyszczeń, by mogły prowadzić działalność w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Ograniczanie zanieczyszczeń związanych z branżą winiarską
Przemysł winiarski UE wprowadza do systemu rzecznego znaczne ilości zanieczyszczonych ścieków, a dodatkowo wytwarza stałe odpady organiczne, które nie są należycie utylizowane.

Nowe restrykcyjne prawodawstwo UE w zakresie środowiska kładzie kres tym praktykom. Europejskie winiarnie będą jednak potrzebować wsparcia technicznego, by sprostać wymaganiom stawianym przez nowe prawodawstwo związane z ochroną środowiska. Ten właśnie cel przyświecał realizacji projektu SUSTAVINO ("Integrated approaches for sustainable European wine production").

Zespół projektu SUSTAVINO opracował strategię jakości środowiskowej ekologicznej produkcji wina (EQSW), obejmującą niskokosztowe i odpowiedzialne ekologicznie metody oczyszczania. Ponadto celem projektu było przeprowadzenie wszechstronnych szkoleń i zwiększenie możliwości produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw europejskich (MŚP).

Pracowano również nad stworzeniem etykiety EQSW, wdrażaniem programów informacyjnych, budowaniem trwałych relacji z uczestnikami i promowaniem europejskich win. Intencją zespołu projektu było także zabezpieczenie sytuacji ekonomicznej obszarów wiejskich.

Zespół nie raportował o niektórych z powyższych obszarów badań. Opracowano jednak badanie ankietowe służące do oceny praktyk stosowanych podczas produkcji wina w kontekście europejskim, które spotkało się z "niewielkim zainteresowaniem". Nieuwzględnione wnioski z tego badania pobocznego zostały opublikowane oddzielnie. Zespół projektu przeprowadził liczne, zakrojone na szeroką skalę badania literatury tematu, obejmujące różne aspekty procesu produkcji wina.

W ramach projektu SUSTAVINO przeprowadzono również dogłębne badania nad odpadami winiarskimi i jakością wody w całej Europie. Badacze doszli do wniosku, że europejskie winiarnie mają ze sobą niewiele wspólnego poza sezonową różnorodnością odpadów, co stanowi przeszkodę w kwestii niskokosztowego oczyszczania. Z tego powodu, choć większość metod oczyszczania może przynieść rezultaty, nie jest obecnie dostępna metoda uniwersalna i każda winiarnia musi być oceniana indywidualnie. W tym celu w ramach projektu opracowano plan działania. Zespołowi projektu SUSTAVINO udało się ustalić, że najbardziej skutecznymi technologiami oczyszczania mogą być rozprowadzanie na gruncie, przechowywanie z napowietrzeniem, komunalne oczyszczalnie ścieków, sekwencyjny reaktor wsadowy oraz bioreaktor membranowy.

Etykieta EQSW opracowana w ramach projektu SUSTAVINO może pomóc MŚP w weryfikowaniu zgodności prowadzonych działań z prawodawstwem UE związanym z ochroną środowiska. Podjęte działania przełożą się również na czystsze rzeki i wody gruntowe w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę