Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Szybsza analiza zanieczyszczonej gleby i wód gruntowych

Panuje coraz powszechniejsze przekonanie co do konieczności ochrony zasobów naturalnych oraz ochrony gleby i wód gruntowych przed zanieczyszczeniem. W ramach europejskich działań na rzecz ochrony środowiska, uczestnicy finansowanej przez UE inicjatywy opracowali szybką i niezawodną metodę analizowania miejsc zanieczyszczonych.
Szybsza analiza zanieczyszczonej gleby i wód gruntowych
Do badania skażonych terenów tradycyjnie stosuje się wiercenie pionowych otworów przez profil gleby oraz pobieranie i analizę próbek. Technika ta jest czasochłonna i droga, a do uzyskania dodatkowych danych potrzebne są kolejne odwierty. Wadami tymi zajęli się uczestnicy finansowanej ze środków UE inicjatywy, opracowując zaawansowaną technikę in situ.

W ramach projektu MICCS ("Methodology for fast and reliable investigation and characterization of contaminated sites") stworzono bardziej zaawansowaną, jednocześnie szybką i niezawodną metodę identyfikowania zanieczyszczeń. Badacze wykorzystali nową technologię sond wyposażonych w wysoce czułe komponenty z lotnych związków organicznych połączone z udoskonalonymi technikami georadarowymi (GPR).

System sond MICCS został zaprojektowany pod kątem szybkiego wiercenia sonicznego, co wymagało zastosowania innowacyjnej, zaawansowanej technologicznie konstrukcji chroniące komponenty wewnątrz czujnika. Sond można użyć do gromadzenie próbek gleby lub bezpośrednich badań fizycznych/geotechnicznych lub do pobierania próbek powietrza za pomocą membran umieszczonych na sondzie.

Pomiary czujnikowe i GPR dostarczają bardziej dokładnych i szybszych danych na temat zanieczyszczonych miejsc niż konwencjonalna metoda wiercenia. Partnerzy projektu opracowali oprogramowanie do sterowania sondą MICCS, rejestrowania wyników, wizualizacji wyników pomiarów i obliczania stężenia zanieczyszczeń.

Danych zebranych i przeanalizowanych za pomocą systemu MICSS można użyć do uzyskania bardziej kompletnego obrazu zanieczyszczonego miejsca. Jest to możliwe dzięki pomiarom z czujników, dostarczającym bardziej dokładnych danych przy pomocy analizy chemometrycznej, będących cennym wsparciem procesu decyzyjnego.

Ponadto, nowa metoda jest szybsza i prostsza niż aktualnie stosowane techniki, a tym samym bardziej opłacalna. Projekt MICCS pomoże zatem chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie dzięki szybszemu i tańszemu wdrażaniu technik remediacyjnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę