Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

THERMOGRIND — Wynik w skrócie

Project ID: 232600
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Niemcy

Lepsza produkcja diod LED

Światowy rynek diod LED szybko rośnie, ale małe unijne przedsiębiorstwa mają trudności z zachowaniem konkurencyjności ze względu na wysokie koszty produkcji. Finansowany ze środków UE zespół naukowców opracował technologię, która pozwoli tym firmom wrócić do gry.
Lepsza produkcja diod LED
Białe i niebieskie diody LED są zazwyczaj wytwarzane na płytkach wykonanych z węglika krzemu (SiC) lub z szafiru (tlenek aluminium (Al2O3)). Najdroższe i najbardziej czasochłonne etapy to docieranie i polerowanie. Docieranie pozwala usunąć rysy na powierzchni i przeprowadzane jest natychmiast po pocięciu bloków na płytki. Następnie stosowane jest polerowanie, zwykle w dwóch lub trzech cyklach, przeprowadzane przez bardzo precyzyjne maszyny.

Zastąpienie docierania konwencjonalnym szlifowaniem pozwoliłoby na skrócenie czasu obróbki i uzyskanie lepszej jakości powierzchni, co przełoży się na skrócenie czasu polerowania. Do niedawna taka metoda była trudna do uzyskania ze względu na niestabilność szlifowania płytek szafirowych oraz brak bezpośredniej metody monitorowania parametrów procesu na styku ściernicy i płytki. Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu THERMOGRIND rozwiązali ten problem dzięki innowacyjnej technologii pomiaru i kontrolowania temperatury szlifowania, będącej jedną z kluczowych zmiennych dla sterowania procesem.

Badacze wykorzystali przejrzystość szafiru dla promieniowania podczerwonego (IR), używając szafiru jako głównego elementu systemu uchwytu próżniowego płytek. Czujnik wykrywa promieniowanie IR z płytki szafirowej, które przesyłane przez uchwyt, umożliwiając optyczną analizę dowolnego miejsca na płytce. Po szczegółowej analizie wpływu sygnałów temperatury na różne parametry i warunki operacyjne naukowcy określili kryteria kontroli termicznej dla procesu szlifowania. Na podstawie tych korelacji opracowali integrowany system kontroli narzędzia do obróbki.

Uczestniczący w projekcie THERMOGRIND naukowcy opracowali innowacyjne rozwiązanie problemów dotyczących kosztów i czasu potrzebnego do produkcji niebieskich i białych diod LED na płytkach szafirowych. Unijne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły teraz konkurować z zagranicznymi wytwórcami na tym ogromnym światowym rynku. Ponadto, modułowa technologia powinna przyczynić się do zwiększenia sprzedaży poszczególnych podzespołów produkowanych przez partnerskie MŚP na potrzeby innych zastosowań.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę