Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nanoanteny odbierające sygnały związane z chorobami

Naukowcy korzystający ze wsparcia finansowego UE opracowali wysoce czułe i swoiste detektory do wykrywania związanych z chorobami białek. Nowe technologie umożliwiają opracowanie prostych badań krwi w celu wczesnego rozpoznawania ważnych chorób i skuteczniejszego leczenia.
Nanoanteny odbierające sygnały związane z chorobami
Wyjaśnienie chorobowych szlaków biologicznych umożliwiło naukowcom identyfikację licznych biomarkerów chorób, wykrywanych w płynach fizjologicznych, np. krwi, surowicy i ślinie. Finansowany przez UE projekt NANOANTENNA znacząco przyczynił się do rozwoju diagnostyki medycznej dzięki opracowaniu nanobiosensorów, składających się z nanocząstek metalicznych, którym nadano żądane funkcje dzięki bioreceptorom swoistym wobec białek docelowych.

Metaliczne nanocząstki działają jak nanoanteny optyczne i wykrywają częstotliwości drgań badanych cząsteczek, które odpowiadają ich częstotliwościom drgań. Dzięki temu sygnał nie ulega stłumieniu, lecz jest wzmacniany. Określenie sygnatur spektralnych białek, stanowiących poszukiwane biomarkery, leży u podstaw ich wykrywania i identyfikowania. Ułatwia też tworzenie ogromnych baz danych do dalszych badań i rozwoju.

Prototyp nanobiosensora umożliwiał szybkie wykrywanie niskich stężeń białek docelowych, związanych z metabolizmem komórki i stresem oksydacyjnym. Wykrywane białko jest potencjalnym biomarkerem nowotworów oraz chorób wątroby i układu krążenia. Wykrywano je z powodzeniem w próbkach śliny i surowicy w obiecująco niskich stężeniach, zapewniających urządzeniu konkurencyjność z innymi technikami.

Projekt NANOANTENNA pozwolił dostarczył dowodów na słuszność metody, polegającej na wykrywaniu niskich stężeń docelowych biomarkerów białkowych w płynach ustrojowych dzięki zastosowaniu nanobiosensorów. Detekcja in vitro stwarza możliwości wczesnego rozpoznawania ważnych chorób w celu włączania profilaktyki i leczenia, pozwalających poprawić wyniki pacjenta. Dwóch partnerów reprezentujących przemysł kontynuuje współpracę przy tworzeniu ostatecznej postaci urządzenia diagnostycznego. Dzięki doświadczeniu i prowadzonej już wcześniej współpracy urządzenie do łatwiej diagnozy na miejscu może być już niedługo dostępne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Białka, biomarkery, surowica, ślina, nanobiosensory, metaliczny, nanocząstki, bioreceptory, nanoanteny, prototyp
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę