Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ocena antybiotyków do leczenia infekcji u noworodków

W ramach europejskiego, randomizowanego badania klinicznego oceniano skuteczność alternatywnego leczenia antybiotykowego zagrażających życiu infekcji bakteryjnych u noworodków.
Ocena antybiotyków do leczenia infekcji u noworodków
Przyjęte na oddział intensywnej terapii noworodki są w dużym stopniu narażone na szpitalne infekcje bakteryjne, co może prowadzić do posocznicy (sepsy) lub bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Oprócz długoterminowej niepełnosprawności, oba schorzenia mają śmiertelność na poziomie 30%, stanowią więc poważny problem.

Agresywna antybiotykoterapia, nacelowana zarówno na bakterie gram dodatnie jak i ujemne, jest obecnie standardem. Początkowy etap terapii jest kluczowy dla rokowań, jako że zbyt powolna sterylizacja krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego może prowadzić do nawrotu choroby lub powikłań neurologicznych. Co gorsza, w ostatnich latach wiele patogenów, mogących powodować sepsę i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków, wytworzyło silną oporność na stosowane antybiotyki.

Aby zmierzyć się z tym problemem, naukowcy z finansowanego przez UE projektu NEOMERO (European multicenter network to evaluate pharmacokinetics, safety and efficacy of meropenem in neonatal sepsis and meningitis) postawili sobie za cel przebadanie antybiotyku meropenemu, jako alternatywnego leczenia noworodków. Zasadniczo meropenem jest bezpieczny i dobrze tolerowany, oraz charakteryzuje się bardzo dobrą farmakokinetyką i farmakodynamiką u noworodków i dzieci starszych niż 90 dni. Aktualnie nie ma jednak danych na temat stosowania go u noworodków i niemowląt w wieku poniżej 3 miesięcy.

Bazując na wcześniejszych modelach, badacze z projektu NEOMERO zaprojektowali badanie kliniczne bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności meropenemu w leczeniu sepsy i bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków. W różnych ośrodkach w całej Europie członkowie konsorcjum rekrutowali w sumie 271 dzieci, z których połowa otrzymywała meropenem średnio przez 8 dni.

Klinicyści monitorowali postępy kliniczne niemowląt poprzez analizy hematologiczne, biochemiczne i immunologiczne. Przeprowadzili również ewaluację neurologiczną i rozwojową. Monitorowano też pojawianie się bakterii z opornością.

Reasumując, badanie NEOMERO podkreśliło potrzebę badań leków pozarejestracyjnych w grupach wiekowych, które nie były uwzględniane w oryginalnych badaniach. Specyficzne wykorzystanie meropenemu w pediatrii w odpowiedniej dawce zapewni bezpieczne leczenie niemowląt z sepsą lub bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Antybiotyki, noworodek, infekcje, sepsa, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, NEOMERO, meropenem
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę