Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zwiększenie bezpieczeństwa transportu europejskiego

Podjęto wysiłki w celu poprawy odporności na ataki terrorystyczne oraz zwiększenia bezpieczeństwa na stacjach pasażerskich i terminalach poprzez wprowadzenie technologii umożliwiających ocenę ryzyka.
Zwiększenie bezpieczeństwa transportu europejskiego
Europejski transport publiczny, a szczególnie masowy transport pasażerski, jest narażony na różnorodne zagrożenia. Dotyczy to zwłaszcza terroryzmu międzynarodowego, którego celem w przeszłości często były systemy transportu publicznego zarówno w Europie, jak i innych krajach.

Aby zmniejszyć zagrożenie w takich miejscach, zespół projektu SECURESTATION (Passenger station and terminal design for safety, security and resilience to terrorist attack) dąży do opracowania narzędzi niezbędnych do stworzenia bezpieczniejszej infrastruktury. Osiągnięcia w tej dziedzinie pozwolą też zapewnić maksymalną odporność operacyjną.

Uczestnikom projektu udało się osiągnąć wszystkie wyznaczone cele i dostarczyć wszystkie wyniki zaplanowane dla pierwszego okresu sprawozdawczego. Obejmowały one sformułowanie strategii projektowych, zidentyfikowanie wymagań użytkowników oraz analizę istniejących metodologii oceny ryzyka.

Poczyniono postępy w zakresie organizacji warsztatu z udziałem użytkowników docelowych oraz wyznaczono strategię upowszechniania i wykorzystania. Strona internetowa projektu SECURESTATION http://www.securestation.eu/ była używana do komunikacji na temat działań w ramach projektu.

Badacze opracowali model obliczeniowy dla głównych scenariuszy krytycznych zidentyfikowanych przy wcześniejszych działaniach projektu. Ponadto opracowano metodologię oceny narażenia systemów i dostępności sprzętu po ataku terrorystycznym na budynek stacji.

Zespół projektu SECURESTATION rozpoczął gromadzenie i analizowanie informacji na temat obecnie używanych systemów przeciwpożarowych oraz aspektów geometrycznych różnych stacji europejskich. Celem tych prac jest wypracowanie wspólnego, uogólnionego modelu określania geometrii stacji lub terminala, który będzie na tyle uniwersalny, że będzie go można zastosować do dowolnej stacji w Europie.

Dążąc do maksymalizacji wpływu wyników projektu, utworzono podstawy systemu oceny realnego wpływu wyników i rekomendacji sformułowanych w czasie trwania projektu. Trwa gromadzenie danych z wcześniejszych projektów i badań europejskich w celu zbadania akceptowalności środków bezpieczeństwa z punktu widzenia przewoźników i pasażerów.

Dwa główne produkty projektu to metodologia oceny ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem stacji pasażerskich i terminali oraz podręcznik projektowania budowlanego.

Prace te powinny przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa transportu publicznego, a tym samym sprawniejszego i bezpieczniejszego funkcjonowania kluczowego elementu infrastruktury.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odporność na ataki terrorystyczne, stacje pasażerskie, transport publiczny, zagrożenia bezpieczeństwa, projektowanie terminali
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę