Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wypełnienie luk w dostarczaniu informacji o podróży

Inicjatywa UE opracowała system informacyjny w celu udoskonalenia transportu pasażerskiego poprzez promowanie intermodalności.
Wypełnienie luk w dostarczaniu informacji o podróży
Europejskie badania poświęcone zintegrowanym usługom transportowym obejmują opracowanie inteligentnych systemów informacyjnych służących intermodalnej podróży. Są one niezbędne do sprostania potrzebom pasażerów występujących przed podróżą i podczas niej w odniesieniu do różnych metod transportu.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Enhancing interconnectivity through infoconnectivity" (IC-IC) opracowano system łączności informacyjnej (ICS) dostarczający pasażerom użytecznych informacji podczas podróży, a zwłaszcza w przypadku zmiany metody transportu.

W ramach projektu przeprowadzono ankietę w trzech krajach Europy w celu ustalenia tego, jakich informacji brakuje klientom. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono teoretyczną ocenę dalszych wymaganych informacji w drodze modelowania różnych osób, podróży i scenariuszy. Wszelkie uzyskane informacje wymagane przez podróżnych zostały następnie przetestowane w badaniach terenowych.

Partnerzy projektu ocenili przydatność różnych możliwości technologicznych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) wspieranych przez system łączności informacyjnej (ICS). Zbadano dostępne technologie generujące informacje wyświetlane na podręcznym urządzeniu komunikacyjnym podróżnego. Celem tych działań było znalezienie sposobu na połączenie się z TIK wspieraną przez system ICS, w celu dostarczenia informacji do urządzeń mobilnych.

Architektura TIK wspieranych przez ICS została zaprojektowana w celu sprostania różnym wymogom podróżnych, infrastrukturom technicznym oraz systemom działającym na lotniskach. Umożliwia ona przechowywanie ponad 14 różnych języków.

Opracowanie, wdrożenie i testy systemu łączności informacyjnej zostały przeprowadzone na podstawie wyników testów TIK wspieranych przez ICS. System ICS łączy istniejące informacje o podróży pochodzące z różnych źródeł, takich jak dostawcy usług mobilności i operatorzy lotnisk. Uzupełnia on również dostępne dane tam, gdzie jest to możliwe. System ten działa poprzez umożliwienie edytorom generowania nowych danych i tworzenia połączeń do ich własnych źródeł danych.

Oprócz smartfonów, pasażerowie będą mieli dostęp do swoich osobistych informacji podróżnych ze wszystkich urządzeń, od systemów informacji na lotnisku i automatów biletowych po urządzenia pokładowe.

Dzięki opracowaniu aplikacji pojedynczego dostępu do wszystkich informacji podróżnych, system IC-IC powinien poprawić doświadczenie i szybkość podróżowania i sprawić, że ogólna obsługa pasażerów będzie bardziej wydajna.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Informacje o podróży, intermodalność, inteligentne systemy informacyjne, współzależność, łączność informacyjna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę