Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PERA — Wynik w skrócie

Project ID: 266605
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Palestyna

Wprowadzanie Palestyny do EPB

Projekt UE pomaga zwiększyć potencjał badawczy palestyńskiego uniwersytetu. Szkolenie spowoduje zacieśnianie współpracy z Europą w obszarze badań nad wodą i energią, przynosząc korzyści Palestyńczykom.
Wprowadzanie Palestyny do EPB
Urzędnicy z Europy i Palestyny są zdania, że Palestyna powinna stać się częścią europejskiej przestrzeni badawczej (EPB), co ułatwiłoby współpracę, dając w perspektywie korzyści dla obu stron. W ramach projektu "Palestine for European Research Area" (PERA) poszukiwano sposobów na urzeczywistnienie tej wizji.

Składające się z czterech członków konsorcjum PERA pomagało Palestyńczykom przy wprowadzaniu nowych technologii oczyszczania wody i energii odnawialnych. Aby to umożliwić Palestyński Uniwersytet Techniczny Kadoorie (PTUK) otrzymał wsparcie i przeszedł modernizację. Skupiono się w szczególności na naukach stosowanych i inżynierii.

Umiejętności, jakimi podzieliło się trzech pozostałych partnerów, pozwoliły na usprawnienie koordynacji pomiędzy politykami, naukowcami i przedsiębiorstwami w Palestynie. Współpraca badawcza umożliwi też większy udział Palestyńczyków w siódmym programie ramowym (7PR), w szczególności w programach dotyczących wody i energii. Projekt trwał 30 miesięcy, do września 2013 r., i osiągnął wszystkie swoje cele.

Analizy wszystkich palestyńskich polityk narodowych dotyczących wody i energii umożliwiły ukierunkowanie badań PTUK na priorytety narodowe oraz korzystnie wpłynęły na powiększenie możliwości koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dodatkowo, konsorcjum zwiększyło potencjał PTUK za pomocą inicjatyw szkoleniowych dla personelu uniwersytetu w placówkach europejskich partnerów.

Ta współpraca pomogła zaznajomić naukowców z najnowocześniejszymi technologiami stosowanymi. Seminaria zwiększające potencjał skupiały się na programach ramowych UE oraz na kwestiach, z którymi Palestyńczycy powinni się zaznajomić. Transfer wiedzy do PTUK pomógł stać się uczelni krajowym punktem kontaktowym ds. środowiska 7PR w Palestynie.

Dodatkowymi osiągnięciami projektu PERA było opracowanie planu strategii badawczej PTUK oraz aktywne uczestnictwo palestyńskich naukowców w budowaniu sieci. Wyniki badań projektu rozpowszechniano podczas różnych wydarzeń.

Projekt PERA poprzez wzmacnianie potencjału PTUK pomógł Palestynie w rozwiązywaniu jej dwóch największych problemów społecznych: niedoboru wody i źródeł energii. Społeczeństwo palestyńskie skorzysta na wynikających z projektu, nowopowstałych technologiach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Palestyna, nauki stosowane, inżynieria, szkolenie, energia odnawialna, oczyszczanie ścieków, współpraca badawcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę