Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Odkrywanie średniowiecznych technik budowy i naprawy statków

Naukowcy zajęli się badaniem smoły pochodzącej z dobrze zachowanego statku z XV w. znanego jako statek z Newport. Badania obejmowały techniki budowy i naprawy statków oraz procesy rozkładu smoły.
Odkrywanie średniowiecznych technik budowy i naprawy statków
Smoła i pak to lepkie substancje pochodzenia drzewnego, których w średniowieczu używano powszechnie do konserwacji drewna i zapewniania odporności na wodę. Finansowany ze środków UE projekt AMPT ("Ancient maritime pitch and tar: A multidisciplinary study of sources, technology and preservation") zajął się badaniem wpływu środowiska zagrzebania w ziemi na rozkład smoły i paku. Badacze z projektu AMPT mieli również nadzieję lepiej poznać średniowieczne techniki budowy i naprawy statków.

Do zidentyfikowania zakresu i kolejności substancji smolistych użytych przy budowie statku z Newport oraz do zbadania stopnia rozkładu smoły w porównaniu ze smołami z innych wydobytych statków zastosowano chromatografię gazową i spektrometrię mas oraz analizę izotopową.

Badaczom udało się rozróżnić smoły użyte podczas budowy i smoły używane podczas późniejszych prac naprawczych. Smoły te różniły się zarówno składem chemicznym, jak i pochodzeniem geograficznym. Stwierdzono duże zróżnicowanie objawów rozkładu, jednak badaczom udało się powiązać kilka konkretnych produktów rozkładu z określonymi środowiskami zagrzebania.

Projekt AMPT wykazał, że analiza smoły i paku może stanowić podstawę do szerszych obserwacji na temat budowy i napraw dawnych statków. Badania wykazały też istotny wpływ procesów rozkładu smoły i paku na możliwe interpretacje składu chemicznego. Wyniki poszerzają dostępną wiedzę na temat konserwacji kolekcji muzeów morskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę