Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUROTEXTBOOKSCIENCE — Wynik w skrócie

Project ID: 254889
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Kreślenie kierunków rozwoju edukacji w naukach przyrodniczych

Interdyscyplinarny projekt badawczy o zasięgu międzynarodowym umożliwił lepsze zrozumienie roli podręczników do fizyki w rozwoju edukacji w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Kreślenie kierunków rozwoju edukacji w naukach przyrodniczych
Finansowany przez UE projekt EUROTEXTBOOKSCIENCE zajął się badaniem stanu i cech podręczników do fizyki w kontekście ewolucji pedagogiki i rozwoju badań w tej dziedzinie. Analiza objęła okres od wprowadzenia szkolnictwa ponadpodstawowego we Francji w 1802 r. do chwili obecnej. Badacze brali też pod uwagę wpływ kluczowych reform edukacyjnych wprowadzonych w 1902 r. we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Innowacyjne podejście projektu połączyło metody interdyscyplinarne, międzynarodowy zakres, nacisk na pedagogikę i szczególne uwzględnienie kultury materiałów w nauce i edukacji. Wśród produktów projektu znalazły się cztery numery specjalne czasopism, dwa rozdziały historiograficzne i metodologiczne do publikacji przekrojowych, cztery rozdziały książek, siedem artykułów w czasopismach naukowych i jedna książka. Większość publikacji pochodziła od pojedynczego stypendysty programu Marie Curie, a niektóre powstały we współpracy z innymi badaczami.

Z działań projektu można też wymienić udział w konferencjach międzynarodowych oraz zorganizowanie trzech sympozjów i dorocznego cyklu seminariów. Projekt EUROTEXTBOOKSCIENCE zorganizował pierwszą w Europie szkołę badawczą poświęconą analizie reprezentacji wizualnych w nauce oraz grupę badawczą STEP (Science and Technology in the European Periphery).

W ramach projektu EUROTEXTBOOKSCIENCE wprowadzono nowe podejścia metodologiczne wykorzystujące badania reprezentacji wizualnych w nauce oraz poszerzono zakres krajowych analiz przypadku. W tym ostatnim przypadku uwzględniono analizy przypadku z Ameryki Północnej i Łacińskiej oraz badania prowadzone w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. Zastosowanie podejścia międzynarodowego umożliwiło też stworzenie klastra badawczego zajmującego się historią nauki, technologii i medycyny w ujęciu wielonarodowym, porównawczym i ponadnarodowym.Innym osiągnięciem projektu było powołanie specjalistycznej elektronicznej grupy dyskusyjnej H-PhysicalSciences.

Projekt wniósł istotny wkład w opracowanie nowej historii formowania się fizyki w Europie, rozszerzając możliwości refleksji na temat kształtu współczesnej polityki naukowej i edukacyjnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę