Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

COMSCIENCE — Wynik w skrócie

Project ID: 230470
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Niemcy

Wypełnianie luki pomiędzy nauką a społeczeństwem

Europejscy obywatele są coraz bliżej poznania ważnych zagadnień naukowych, które mają wpływ na ich życie – od badań komórek macierzystych po otyłość. Dzięki finansowanej przez UE inicjatywie dokonano znacznych postępów w tym kierunku.
Wypełnianie luki pomiędzy nauką a społeczeństwem
Badania na wszystkich frontach są bardzo cenne dla przyszłości UE, jednak muszą być rozpowszechniane i efektywnie wykorzystywane, jeżeli mają korzystnie wpłynąć na dobro społeczeństwa. Celem finansowanego ze środków UE projektu COMSCIENCE ("ComScience Network: Providing added value to EU research dissemination efforts at regional level") jest dalsze wykorzystanie wiedzy poprzez zgłębienie zrozumienia nauki i technologii w społeczeństwie. Inicjatywa poświęcona jest promowaniu debaty publicznej w dziedzinie nauk przyrodniczych, a także wymianie wiedzy i współpracy między miejscowymi partnerami w zakresie kultury naukowej.

Aby osiągnąć te cele, zespół projektu udostępnił informacje o wynikach badań UE lokalnym społecznościom w różnych krajach europejskich. Udało się dotrzeć do opinii publicznej i szkół za pomocą 25 wydarzeń dotyczących zainteresowań i obaw Europejczyków, począwszy od badań komórek macierzystych i organizmy zmodyfikowane genetycznie po otyłość i skażenie żywności.

Zespół projektu, przy wsparciu ośmiu organizacji zajmujących się popularyzacją nauki z Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa, usprawnił wymianę fachowej wiedzy i dobrych praktyk wśród zainteresowanych stron ze Wspólnoty. Powstałą nowa strategia na rzecz organizowania wydarzeń naukowych z udziałem opinii publicznej, której elementy można znaleźć na stronie internetowej projektu .

Działania w ramach projektu doprowadziły do harmonizacji badań naukowych na wielu frontach, takich jak uznawanie kwestii etycznych w genetyce molekularnej czy wymiana informacji na temat aspektów etycznych, prawnych I społecznych nauki. Projekt COMSCIENCE pomógł także zachęcić młodych do zainteresowania się nauką I badaniami naukowymi, docierając do decydentów, a także przybliżając ekspertów do społeczeństwa.

Ważnym wynikiem projektu jest zestaw zaleceń dotyczących szerokiego rozpowszechniania badań europejskich w środowiskach lokalnych, a jednocześnie szanowanie regionalnych różnic I potrzeb. Projekt wyraźnie przyczynił się do popularyzacji nauki I szerszego jej zrozumienia, definiując metodologie, które pomogą europejskim krajom osiągnąć ten cel. Przybliżając obywatelom nauki przyrodnicze, projekt COMSCIENCE pomógł stworzyć warunki sprzyjające bardziej innowacyjnemu I konkurencyjnemu społeczeństwu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę