Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SIEDIT — Wynik w skrócie

Project ID: 270591
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Zwalczanie oblodzenia skrzydeł samolotów

Oblodzenie skrzydeł podczas lotu to niebezpieczne zjawisko, które może doprowadzić do utraty kontroli nad samolotem. Naukowcy opracowali nowatorską technologię antyoblodzeniową łączącą zabezpieczenia termiczne i mechaniczne do zapobiegania oblodzeniu i usuwania lodu.
Zwalczanie oblodzenia skrzydeł samolotów
Szczególnie niebezpieczne jest oblodzenie skrzydeł, które może zakłócić przepływ powietrza i spowodować przeciągnięcie. Systemy antyoblodzeniowe są zatem w samolotach elementami o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa lotów, a przemysł lotniczy ciągle pracuje nad ich doskonaleniem.

Często używaną metodą usuwania lodu z kluczowych partii samolotu, w tym krawędzi natarcia skrzydeł, jest wykorzystanie gorącego, sprężonego powietrza upustowego z silników. Alternatywy w przypadku średnich i dużych samolotów stanowią systemy elektrotermiczne i elektromechaniczne. Układy pierwszego typu są skuteczne, lecz energochłonne, natomiast układy elektromechaniczne wymagają mniej energii i często są lepszym rozwiązaniem, gdy trzeba ograniczyć wielkość generatora lub dostępna jest ograniczona moc. Żaden z istniejących systemów nie jest optymalny dla wszystkich typów skrzydeł.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu 'Development of a slat with integrated electrical deicers for icing wind tunnel tests' (SIEDIT) badano kombinacje technologii hybrydowych układów antyoblodzeniowych do dużych powierzchni I skrzydeł. Wstępne badania wykazały, że nie jest możliwe proste połączenie dwóch indywidualnie zoptymalizowanych podsystemów, gdyż zapewnienie skoordynowanej pracy wymaga zmodyfikowania obu konfiguracji. Szczegółowa kampania testów doświadczalnych I modelowania pozwoliła określić kierunek niezbędnych modyfikacji.

Kampanie testów w tunelu aerodynamicznym przeprowadzono w tunelu badań nad oblodzeniem w ośrodku NASA im. Johna Glenna. Podczas testów badano warunki suchego powietrza w temperaturze do 140°C oraz warunki usuwania lodu w temperaturach –9 I –15°C. Na podstawie wyników testów I prób nieniszczących, a w następnej kolejności również prób niszczących, zidentyfikowano obszary przyszłych badań.

Naukowcy uczestniczący w projekcie SIEDIT poczynili ważne postępy w kierunku stworzenia hybrydowego elektrotermicznego I elektromechanicznego systemu antyoblodzeniowego zwiększającego bezpieczeństwo średnich I dużych samolotów. Oczekuje się, że dalsze badania pozwolą zoptymalizować system I docelowo uzyskać dla niego certyfikację.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę